Participants

Contact & Activities

Participating city

Moldava nad Bodvou
11.000 inhabitants

Local contact

Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Mária Tóthová
MsÚ
Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou
++421 917677122

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Turistická vychádzka - Kombinuj a choď!
17 September
Beh pre všetkých - beh pre každého
18 September
Slávnostné odovzdanie dopravného ihriska na Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Na kolesách za zdravím
19 September
Poznaj svoje mesto - Kombinuj a choď!
20 September
Deň otvorených dverí na Mestskom úrade Moldava nad Bodvou
Moldavské zebričky – Premaľovanie priechodov pre chodcov
21 September
Dopravná súťaž pre materské školy
22 September
Deň bez áut – Šachový turnaj na ulici o Pohár ETM 2018
Atletická paráda
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Accessibilities
  • Enlargement of pavements
Participation in related EU initiatives:
  • The Covenant of Mayors (as signatory)