Participants

Contact & Activities

Participating city

Dagdas novads ()
7.562 inhabitants

Local contact

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa
Sanita
Alejas iela 4, Dagda
++371 26400887

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Informācijas publicēšanas pašvaldības mājas lapā un sociālajos kontos par Eiropas Mobilitātes nedēļu 2018 un pašvaldības plānotajām aktivitātēm.
17 September
Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās notiek zīmējumu konkurss "Diena bez auto".
18 September
Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās apskatāma bērnu zīmējumu konkursa darbi "Diena bez auto".
19 September
Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās apskatāma bērnu zīmējumu konkursa darbi "Diena bez auto".
Policijas darbinieki apmeklē Dagdas vidusskolu un Ezernieku vidusskolu, lai stāstītu par drošību.
20 September
Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās apskatāma bērnu zīmējumu konkursa darbi "Diena bez auto".
Policijas darbinieki apmeklē Andrupenes pamatskolu, Andzeļu pamatskolu un Aleksandrovas internātpamatskolu, lai stāstītu par drošību.
21 September
Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās apskatāma bērnu zīmējumu konkursa darbi "Diena bez auto". Noslēguma diena, bērni saņem pateicības.
Ezernieku vidusskola rīko - "Diena bez auto".