Participating towns and cities

Bosnia and Herzegovina Laktasi (Municipiality Laktasi) , Bosnia and Herzegovina

Website:
Population:
34.210 inhabitants
Department:
Odjelenje za stambeno-komunalne poslove
Contact:
Milos Gvero
Karadjordjeva 56, Laktasi
(++387) 51/334-246
Laktasi (Municipiality Laktasi) already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2020 2019 2018

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Laktasi (Municipiality Laktasi) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

16 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine;
- Organizovanje besplatnog prevoza na određenim autobuskim linijama;
- Muzički program u sklopu Etno sajma Laktaši 2018;
Košarka na otvorenom - Trn 2018
17 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine;
- Dogovor sa Turističkom organizacijom opštine Laktaši oko provođenja projekta novih pješačkih zona
18 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine
19 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine
20 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine
21 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine
22 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine