Participants

Contact & Activities

Participating city

Sopot ()
37.000 inhabitants

Local contact

Krzysztof Jaloszynski
ul. Kościuszki 25-27
81-704 Sopot

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Festyn mobilnościowy połączony z otwarciem części Parku Północnego wraz ze świeżo zmodernizowaną drogą rowerową (szlak Euro Velo 10)
Kampania Rowerem do Pracy pod hasłem "Wkręć się w Sopot"
Promocja pojazdów elektrycznych będących na wyposażeniu Gminy
17 September
Promocja ruchu rowerowego - mobilny rowerowy punkt głosowania w Budżecie Obywatelskim
Kampania Rowerem do Pracy pod hasłem "Wkręć się w Sopot"
18 September
Promocja ruchu rowerowego - mobilny rowerowy punkt głosowania w Budżecie Obywatelskim
Edukacja szkolna z zasad bezpiecznego poruszania się do szkoły i korzyści wynikających z wykorzystania roweru
Kampania Rowerem do Pracy pod hasłem "Wkręć się w Sopot"
19 September
Promocja ruchu rowerowego - mobilny rowerowy punkt głosowania w Budżecie Obywatelskim
Kampania Rowerem do Pracy pod hasłem "Wkręć się w Sopot"
20 September
Promocja ruchu rowerowego - mobilny rowerowy punkt głosowania w Budżecie Obywatelskim
Kampania Rowerem do Pracy pod hasłem "Wkręć się w Sopot"
21 September
Promocja ruchu rowerowego - mobilny rowerowy punkt głosowania w Budżecie Obywatelskim
Wdrożenie studium zrównoważonej mobilności miejskiej Miasta Sopotu - wdrożenie programu przebudowy kwartału ulicy Parkowej
Kampania Rowerem do Pracy pod hasłem "Wkręć się w Sopot"
22 September
Promocja ruchu rowerowego - mobilny rowerowy punkt głosowania w Budżecie Obywatelskim
Bezpłatna komunikacja miejska dla kierowców
Piknik na błoniach - rowerowa gra miejska
Kampania Rowerem do Pracy pod hasłem "Wkręć się w Sopot"
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Other: Edukacja z bezpiecznych zasad dojścia do szkoły
Traffic calming and access control scheme
  • Reduction of outside parking zones
Freight distribution
  • Use of clean vehicles
Mobility management
  • Elaboration of educational materials
  • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas