Participants

Contact & Activities

Participating city

Grodzisk Wielkopolski
14.354 inhabitants

Local contact

Promocji i Współpracy Zagranicznej
Paweł Miś
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Stary Rynek 1
62-65 Grodzisk Wielkopolski
++48 61 44 53 000

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
22 September
Rajd Rowerowy z okazji 715-lecia Grodziska Wielkopolskiego - tradycyjnie organizowany jest we wrześniu w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Gromadzi rowerzystów, którzy sprzed grodziskiego ratusza wyruszają na trasę dwiema grupami: Jeży i Zajęcy. Uczestnicy spędzają sobotnie przedpołudniu na rekreacji na świeżym powietrzu, poznają uroki naszej gminy i powiatu.