Participants

Contact & Activities

Participating city

Rakovec nad Ondavou
1.100 inhabitants

Local contact

MVDr.Peter Olejník
Rakovec nad Ondavou 209
++421 056/6894871

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
17 September
Cestujme ekologicky

Cieľom tejto aktivity je vyzvať žiakov, aby do školy prichádzali na bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách. Ráno budeme počítať žiakov, ktorí sa zapoja do tejto aktivity odmeníme kupónom, ktorý budú môcť vymeniť za zlú známku alebo poznámku. Žiaci, ktorí prídu autobusom alebo autom a do školy dôjdu pešo alebo kolieskových korčuliach alebo skateboarde, poprípade pešo, dostanú kupón, ktorý budú môcť vymeniť za zabudnutú domácu úlohu alebo pomôcku.

Meranie intenzity dopravy

Žiaci druhého stupňa uskutočnia v rámci Európskeho týždňa mobility hodinové meranie intenzity dopravy na 3 miestach v obciach. Budú zaznamenávať počet osobných áut, nákladných áut, cyklistov, motoriek a autobusov na v čase 7:00 až 8:00 hod a v čase od 14,00 do 15,00.
18 September
Cestujme ekologicky

Cieľom tejto aktivity je vyzvať žiakov, aby do školy prichádzali na bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách. Ráno budeme počítať žiakov, ktorí sa zapoja do tejto aktivity odmeníme kupónom, ktorý budú môcť vymeniť za zlú známku alebo poznámku. Žiaci, ktorí prídu autobusom alebo autom a do školy dôjdu pešo alebo kolieskových korčuliach alebo skateboarde, poprípade pešo, dostanú kupón, ktorý budú môcť vymeniť za zabudnutú domácu úlohu alebo pomôcku.
1. Jazda zručnosti

Pre žiakov prvého stupňa základnej školy pripravíme súťaž pod názvom Jazda zručnosti. Cieľom súťaže bude prejsť vybranú trasu na kolobežke alebo bicykli v čo najrýchlejšom čase. Druhou časťou pretekov bude jazda cez prekážkovú dráhu zameraná na rýchlosť a presnú koordináciu pohybu. V rámci prestávky overíme vedomosti žiakov pri spoznávaní dopravných značiek a pravidiel cestnej premávky. Na záver sa uskutoční simulácia dopravných situácií. Víťazi budú odmenení .
19 September
Cestujme ekologicky

Cieľom tejto aktivity je vyzvať žiakov, aby do školy prichádzali na bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách. Ráno budeme počítať žiakov, ktorí sa zapoja do tejto aktivity odmeníme kupónom, ktorý budú môcť vymeniť za zlú známku alebo poznámku. Žiaci, ktorí prídu autobusom alebo autom a do školy dôjdu pešo alebo kolieskových korčuliach alebo skateboarde, poprípade pešo, dostanú kupón, ktorý budú môcť vymeniť za zabudnutú domácu úlohu alebo pomôcku.
Meranie intenzity dopravy

Žiaci druhého stupňa uskutočnia v rámci Európskeho týždňa mobility hodinové meranie intenzity dopravy na 3 miestach v obciach. Budú zaznamenávať počet osobných áut, nákladných áut, cyklistov, motoriek a autobusov na v čase 7:00 až 8:00 hod a v čase od 14,00 do 15,00.
20 September
Cestujme ekologicky

Cieľom tejto aktivity je vyzvať žiakov, aby do školy prichádzali na bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách. Ráno budeme počítať žiakov, ktorí sa zapoja do tejto aktivity odmeníme kupónom, ktorý budú môcť vymeniť za zlú známku alebo poznámku. Žiaci, ktorí prídu autobusom alebo autom a do školy dôjdu pešo alebo kolieskových korčuliach alebo skateboarde, poprípade pešo, dostanú kupón, ktorý budú môcť vymeniť za zabudnutú domácu úlohu alebo pomôcku.
Dopravný semafor

Žiaci druhého stupňa predvedú svoje zručnosti na kolobežkách, korčuliach a bicykloch v súťaži Dopravný semafor. Na stanovištiach budú odpovedať na otázky o dodržiavaní pravidiel cestnej premávky, o povinnej výbave cyklistu a o poskytnutí prvej pomoci. . V rámci preventívneho podujatia si i žiaci budú môcť vyskúšať aj simulátor nárazu, chôdzu s okuliarmi simulujúcimi alkohol v krvi a cvičnú dychovú skúšku.
21 September
Cestujme ekologicky
Cieľom tejto aktivity je vyzvať žiakov, aby do školy prichádzali na bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách. Ráno budeme počítať žiakov, ktorí sa zapoja do tejto aktivity odmeníme kupónom, ktorý budú môcť vymeniť za zlú známku alebo poznámku. Žiaci, ktorí prídu autobusom alebo autom a do školy dôjdu pešo alebo kolieskových korčuliach alebo skateboarde, poprípade pešo, dostanú kupón, ktorý budú môcť vymeniť za zabudnutú domácu úlohu alebo pomôcku.
Deň bez áut
Žiaci 2.stupňa si pripravia plagáty a letáky pre verejnosť. Ráno budú zastavovať autá pri pošte a vysvetľovať rodičom a občanom význam obmedzenia používania áut a propagovať alternatívne spôsoby dochádzania do práce a školy, obmedzenie používania áut jednom osobou.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Cesta ku škole