Participants

Contact & Activities

Participating city

Nové Zámky
39.071 inhabitants

Local contact

OKS- oddelenie dopravy a investícií
Ing. Iveta Kmeťová
Mestský úrad Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Slovenská republika
++421 35/6921764

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
20 September
Mesto NZ v spolupráci so spoločnosťou ARRIVA NZ a.s. pristaví na Hlavnom námestí nafukovací autobus so šmykľavkou pre najmenších, "Náučný autobus MHD" s aktivitami, bude sa v ňom premietať video a rozdávať darčekové predmety súvisiace s tematikou MHD , v súlade s heslom ETM ARRIVA NZ a.s. bude na Hlavnom námestí prezentovať bikesharing (zdielané bicykle) a občania mesta budú mať možnosť si vyskúšať "arriva bike", Mesto NZ osloví miestne MŠ a ZŠ k zapojeniu sa do ETM vlastnými aktivitami a účasti na mestských aktivitách. aktivity budú prebiehať v čase od 9:00 h. - do 13:00 h.
22 September
vyhlásený deň bez áut, MHD v meste NZ zdarma
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.