Participants

Contact & Activities

Participating city

Pszczew
4.200 inhabitants

Local contact

Referat Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji G
Krystian Grabowski
Urząd Gminy, ul. Rynek 13 66-330 Pszczew
++48 95 749 23 45

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Pogadanka w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie na temat ekologicznych środków transportu
17 September
Konkurs plastyczny dla dzieci dotyczący tematyki zrównoważonego transportu
18 September
Pogadanka w szkole na temat savoir-vivre zachowania w autobusach, pociągach itd.
19 September
znakowanie rowerów?
20 September
przeprowadzenie ankiety dotyczące transportu publicznego i świadomości szkodliwego wpływu nadmiernej ilości spalin emitowanych przez samochody
21 September
Zorganizowanie galerii zdjęć nadesłanych przez mieszkańców na www.facebook.pl/gminapszczew ukazujących i propagujących piesze i rowerowe wycieczki
22 September
Ogłoszenie Dnia Bez Samochodu