Participants

Contact & Activities

Participating city

Västervik
36.000 inhabitants

Local contact

samhällsbyggnasenheten Västerviks kommun
Christian Svensson
Fabriksgatan 21
++46 490254032

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Facebook-kampanj via Västerviks kommuns sida.
Interaktiv cykelkarta ska lanseras på Västerviks kommuns hemsida.
17 September
Medverka i seminarium. Medborgardialog kring cykelfrågor. Anordnas av cykelfrämjandet.
18 September
Cykel på stan, möta upp cyklister på väg till arbetet, dela ut en goddie-bag!
19 September
Cykel på stan, möta upp cyklister på väg till arbetet, dela ut en goddie-bag!
20 September
Cykel på stan, möta upp cyklister på väg till arbetet, dela ut en goddie-bag!
21 September
Facebook-kampanj via Västerviks kommuns sida.
22 September
Facebook-kampanj via Västerviks kommuns sida.