Participating towns and cities

AlbaniaPogradec, Albania

Population:
40.000 inhabitants
Department:
NGO
Contact:
Eleni Jajçari
L.1 Rr. "Reshit Çollaku", Pogradec, 7301 Albania
(++355) 83222140
Pogradec already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2018 2017 2016

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Pogradec organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

21 September
Gjatë gjithë Javës Evropiane të Lëvizshmërisë, 16 -22 shtator 2018, shoqata “Unë, Gruaja” do të kryejë disa aktivitete në kuadër të Javës së Lëvizshmërisë nën sloganin “Pedalojmë së bashku për një qytet të Pastër.” Kronika sensibilizuese, spote televizive, një reportazh për mjedisin dhe deklaratë për shtyp do të publikohen në median sociale dhe atë lokale.
Në datën 21.09.2018 të rinj të veshur me bluza me sloganin e javës, do të pedalojnë përgjatë shëtitores së qytetit.

Throughout the European Mobility Week,16 -22 September 2018, the association "Unë, Gruaja” (Me, the woman) will organize several activities under the slogan "Let’s Cycle Together for a Clean City!" Chronicles of awareness, TV spots, a dedicated reportage for the environment and press releases will be published on social and local media.

On September 21, 2018, young people wearing T-shirts with the slogan of the week, will ride along the city promenade inviting the community to join their bycicle riding.

Car-free day Car-free day

Pogradec carries out a Car-Free Day 2018 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
The promenade of Pogradec City