Participants

Contact & Activities

Participating city

Österåker
44.000 inhabitants

Local contact

Väg- och trafikavdelningen
Louise Ragnå
Hackstavägen 22, 184 86 Åkersberga
++46 854081550

Participation 2018

The participant is committed to:

Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Stationsvägen mellan centrum och stationen stängs av lö 22/9.
Ons-to arrangerar vi trafik-och klimatutbildningsaktiviteter för år 5-6 med frågesport och tävling.
Lö avstängning del av centrumgatan med utegympa/spinning (Friskis&Svettis), matservering, guidade cykelutflykter i kommunen i samarbete med Naturskyddsföreningen, SL informerar om Roslagsbanans utbyggnad, 2 föreställningar barnteater med trafik-klimatfokus, frågequiz för barn resp vuxna.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Other: Utbyggnad tredje spår för Roslagsbanan (spårbunden kollektivtrafik), del i regionalt projekt inom Stockholmsförhandlingen. Ökad och säkrare tillgänglighet till kollektivtrafiken.
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Removal of architectonic barriers
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas