Participants

Contact & Activities

Participating city

Brno ()
400.000 inhabitants

Local contact

Department of Transport
Klára Tenková
Kounicova 67, Brno 601 67
++420 542174079

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
CYCLEHOOOP
V rámci Evropského týdne mobility budou instalovány dva cyklostojany ve tvaru auta pro 10 jízdních kol. Tyto stojany budou umístěny na parkovacích místech, abychom ukázali možnosti využití veřejného prostoru – místo pro 1 auto = 10 míst pro kola.
17 September
Odbor dopravy o dopravě
KDY: 17. – 19. 9. 2018 vždy v době 14–18 hod.
KDE: Björnsonův sad
KDO: MMB, Odbor dopravy
Odbor dopravy si pro vás připravil soutěže o pěkné ceny (reflexní baťůžky, reflexní nálepky, odrazky a další). Dozvíte se plno informací o dopravě a můžete se zeptat na to, co vás zajímá. Odměňovat budeme i ty, kteří využívají udržitelnou formu dopravy (MHD, kolo nebo chodí pěšky).
Těšíme se na vás!
Vše co jste chtěli vědět o DPMB a MHD, ale báli jste se zeptat
KDY: 17. 9. 2018 ve 14–18 hod.
KDE: Björnsonův sad
KDO: DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a. s.
Informační stánek Dopravní podniku města Brna, poskytování informací o dopravě, prodej suvenýrů.
www.dpmb.cz
Evropský týden mobility s Brněnskými komunikacemi
KDY: 17. 9. 2018 ve 14–18 hod.
KDE: Björnsonův sad
KDO: Brněnské komunikace, a. s.
Automobil, motocykl, jízdní kolo, chodci – ti všichni a mnozí další se pohybují v dopravním provozu. I společnost Brněnské komunikace a. s. se dopravou v Brně zabývá. Na území města spravuje a udržuje v činnosti světelnou signalizaci na křižovatkách, dopravní značení, dohlíží na stav komunikací a dopravních staveb vč. tunelů, je také pověřena organizací dopravy v klidu. Zpracovává prognózy, plány a modely dopravy. Neoddělitelnou součástí širokého spektra činností je centrální řízení dopravy ve městě Brně. Centrální technický dispečink, se sídlem v Brně, na Renneské třídě, patří k nejmodernějším v Evropě. Dohled křižovatek, řízených světelným signalizačním zařízením, vzdálený dohled brněnských tunelů, správa zádržných systémů a parkovacích automatů – to vše a mnohem více je každodenní prací zaměstnanců společnosti.
Navíc společnost zajišťuje zejména inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb, projekční činnost a majetkoprávní přípravu chystaných staveb, geodetické práce, a také zimní a letní údržbu komunikací.
Přijďte za námi v pondělí 17. 9. 2018 Evropského týdne mobility do Björnsonova sadu.
www.bkom.cz
www.facebook.com/brnenskekomunikace
Autonapůl – carsharing
KDY: 17. 9. 2018 ve 14–18 hod.
KDE: Björnsonův sad
KDO: Autonapůl, První český carsharing
Přijďte si prohlédnout sdílený 100% elektromobil Renault Zoe s dojezdem až 400 km! Nebo vás víc zajímá běžné spalovací auto, ale s unikátní technologií? Na stánku Prvního českého carsharingu Autonapůl si můžete vyzkoušet, jak snadno si sdílené auto můžete vyzvednout přímo na ulici přes telefon nebo čipovou kartou. Dozvíte se, jak carsharing vlastně funguje, drobný program bude připraven i pro děti.
Využívat carsharingu je snadné, výhodné a ohleduplné k městu i životnímu prostředí. V Brně od podzimu navíc včetně možnosti bezplatného parkování v rezidentních zónách.
www.autonapul.cz
18 September
Evropský projekt LOW-CARB
KDY: 18. 9. 2018 ve 14–18 hod.
KDE: DDH Brno-Komín při ZŠ Pastviny 70
KDO: MMB, Odbor dopravy
Přijďte za námi a představíme vám evropský projekt LOW-CARB, kterým je Brno partnerem. Hlavním opatřením je tvorba monitorovacího nástroje, který pomůže s koordinací projektů ve městě Brně.
Pro ty, kteří dojedou na kole, přijdou pěšky nebo MHD, máme připravené příjemné odměny.
Budeme se těšit!
Královna koloběžka
KDY: 18. 9. 2018 ve 14–18 hod.
KDE: Björnsonův sad
KDO: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace. Pobočka Sluníčko,
Tuháčkova 39, Brno-Komárov
Přijďte si v úterý 18. 9. 2018 do Björnsonova sadu zazávodit nebo si zkusit koloběžkový slalom. Složit si puzzle, vyrobit si čepici a vyluštit doplňovačku. Kdo přijede s vlastní koloběžkou má výhodu. Nezapomeňte si s sebou vzít přilbu.
KDY: 19. 9. 2018 ve 14–16 hod.
KDE: Tuháčkova 39, Brno-Komárov
Ve středu 19. 9. 2018 se budeme na vaše koloběžky těšit před Sluníčkem na Tuháčkové 39, v Brně-Komárově, kde si zazávodíte. Vlastní koloběžka nutná. Nezapomeňte přilbu.
www.helceletka.cz
Brno bez bariér
KDY: 18. 9. 2018 v 14–18 hod.
KDE: Björnsonův sad
KDO: Odbor zdraví MMB ve spolupráci s brněnskými organizacemi představí aktivity v oblasti řešení přístupnosti města, odstraňování bariér a problematiky osob se zdravotním postižením.
Spolupracující organizace: ParaCENTRUM Fenix, z. s., Unie neslyšících Brno, z. s., Tyfloservis o. p. s., krajské středisko Brno, Vodicí pes, z. s., Opus Lacrimosa, z. ú., Poradenské centrum Alfons, VUT v Brně, Projekt HandMedia
Aktivity:

jízda na mechanickém vozíku a překonávání překážek v prostoru

nácvik vedení nevidomého a vyzkoušení si orientace v prostoru

simulace zrakových postižení a představení pomůcek, které se využívají k orientaci osob s postižením

představení aktivit Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno

prezentace služeb + informační materiály

ukázky práce vodicího psa

poradenství v oblasti odstraňování bariér

překážky a pomůcky v mobilitě osob se zdravotním postižením

představení vozidla s ručním řízením a plošinou pro nakládání vozíku

představení obytného vozu Charley Tramp s ručním řízením a speciálními úpravami pro cestování vozíčkářů

promítání spotů Pomáhejme správně a HandMedia

exhibice basketbalu na vozíku

představení indukční smyčky pro osoby se sluchovým postižením

možnost otestovat se na EEG Bio-feed back
19 September
Body pro bezpečnost dětí
KDY: 17. – 21. 9. 2018
KDE: Centrum AMAVET – Junior Brno Cacovická 6, DDH při ZŠ Pastviny 70, Brno Komín, DDH při ZŠ Horácké nám. 13
KDO: MMB, Odbor dopravy a Centrum AMAVET – Junior Brno
Akce je určena pro děti 1. stupně základních škol města Brna. Bude zaměřena na prevenci dopravní nehodovosti cyklistů a chodců. Děti si ověří znalosti dopravních předpisů. Budeme simulovat rizikové situace, které by mohly nastat v provozu a základy poskytování laické první pomoci. Zaměření letošního ročníku je také na zvyšování viditelnosti chodců a cyklistů v dopravě pomocí reflexních prvků.
Akce bude probíhat v rámci výukových programů pro 1. stupeň ZŠ v dopoledních hodinách. Rezervace nutná: info@amavet.org
www.amavet.org
Bez obav v provozu
KDY: 18. a 19. 9. 2018 ve 14–18 hod.
KDE: Björnsonův sad
KDO: BESIP
Pro děti bude nachystaný jednoduchý kvíz z dopravní tématikou dle věku a pro dospělé možnost vyzkoušení brýlí, navozující stav silného ovlivnění alkoholem, drogami, léky a únavou.
20 September
dispečinku IDS JMK
KDY: 19. a 20. 9. 2018 v 15:30 hod.
KDE: Brno, Nové sady 30, KORDIS JMK, a. s., sraz u vstupu do budovy
KDO: KORDIS JMK, a. s.
Přijďte se podívat, jak se řídí veřejná doprava na jižní Moravě, jak vznikají data do informačních panelů na zastávkách nebo jak se zařizuje, aby vám neujel navazující spoj.
www.idsjmk.cz
Městská logistika – konference
21 September
Evropský týden mobility – areál dopravního hřiště Riviéra
KDY: 22. 9. 2018 ve 10–17 hod.
KDE: Areál dopravní výchovy, Bauerova 7,
Brno-Pisárky
KDO: Městská policie Brno
V rámci Evropského týdne mobility připravili strážníci Městské policie Brno v sobotu 22. 9. v době od 10:00 do 17:00 hod. na dopravním hřišti Riviéra program nejen pro děti, ale i dospělé. Kromě jízdy po dopravním hřišti si návštěvníci mohou vyzkoušet opileckou a slepeckou stezku, simulátory nárazu a převrácení vozidla. Rovněž budou připraveny soutěže o drobné ceny. Drobná odměna čeká také na ty návštěvníky, kteří za námi přijedou na svém jízdním kole.
www.dopravnihristebrno.cz
22 September
Evropský týden mobility na dětském dopravním hřišti
KDY: 15. 9. a 22. 9. 2018 vždy v době 10–16 hod.
KDE: DDH Brno-Komín při ZŠ Pastviny 70
KDO: MMB, Odbor dopravy, NS SPEKTRUM, s. r. o. a Centrum AMAVET – Junior Brno
Ve dnech 15. a 22. 9. bude na dopravním hřišti v Brně-Komíně a počítačové učebně v přilehlé ZŠ Pastviny probíhat v době od 10 do 16 hod. dopravní soutěž. Akce je určena pro děti 1.–6. tříd ZŠ a cílem akce je prověřit znalosti dětí v oblasti správného a bezpečného chování chodců a cyklistů v provozu a přispět k celkovému snížení nehodovosti dětí při dopravních nehodách. V počítačové učebně si děti vyzkouší podle věku multimediální výukový program „Chodec“ nebo program „Hrad“. Dále děti budou mít za úkol rozpoznat dopravní situace chodců a cyklistů a zaškrtnout ty, kteří se při svém počínání dopouští porušení dopravních pravidel a zakroužkovat ty, kteří si naopak počínají zodpovědně. Poslední disciplína bude pro mladší děti odlišná. Zatímco starší děti budou mít za úkol rozeznat několik vybraných dopravních značek a u dalších dle vlastního výběru vysvětlit jejich funkci v dopravě, mladší děti musejí prokázat, že jsou schopné správně přejít silnici po modelu přechodu pro chodce.
Na dopravním hřišti si děti vypůjčí elektroautíčka, či kola a jízdou na nich po dopravním hřišti si budou osvěžovat a utužovat znalosti dopravních předpisů, včetně otestování ovládání kola v rámci jízdy zručnosti. Děti se mohou po absolvování, jak programu na počítačích v učebně, tak po jízdě na dopravním hřišti, těšit na sladkou cenu.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Other: Cycling measure on Kojeni and Technicka street was created on the basis of the cooperation of Working group for cyclotransport in Brno and representatives of Brno Technology Park. There was realised a