Participants

Contact & Activities

Participating city

Laktasi ()
34.210 inhabitants

Local contact

Odjelenje za stambeno-komunalne poslove
Milos Gvero
Karadjordjeva 56, Laktasi
++387 51/334-246

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine;
- Organizovanje besplatnog prevoza na određenim autobuskim linijama;
- Muzički program u sklopu Etno sajma Laktaši 2018;
Košarka na otvorenom - Trn 2018
17 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine;
- Dogovor sa Turističkom organizacijom opštine Laktaši oko provođenja projekta novih pješačkih zona
18 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine
19 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine
20 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine
21 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine
22 September
- Promocija alternativnih načina prevoza putem sajta opštine, društvenih mreža i oglasnih tabli u užem centru opštine
Participation in related EU initiatives:
  • The Covenant of Mayors (as signatory)