Participating towns and cities

PolandOstrołęka, Poland

Website:
Population:
49.678 inhabitants
Department:
Wydział Działalności Gospodarczej
Contact:
Ewa Tomaszewska
Urząd Miasta Ostrołęki
plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(++48) 29 765 43 38
Ostrołęka already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Ostrołęka organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

16 September
ETZT PO RAZ KOLEJNY W OSTROŁĘCE!!!
oficjalne otwarcie ETZT i dotarcie z przekazem do jak największej liczby odbiorców;
zwrócenie uwagi mieszkańców Ostrołęki i okolic na rozpoczynający się ETZT poprzez zorganizowanie specjalnej trasy autobusu wyposażonego w megafony oraz materiały promocyjne informujące o zasadach zrównoważonego transportu;
hasło ETZT – MULTIMODALNOŚĆ oraz slogan „Przesiadaj się i jedź!”;
emisja spotu promującego ETZT ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury przed seansami w kinie - Ostrołęckim Centrum Kultury (od 16 do 22 września);
17 September
MULTIMODALNOŚĆ w multiMEDIACH
emisja spotu promującego ETZT oraz działalność samorządu w kierunku zrównoważonej mobilności miejskiej w autobusach MZK, na facebooku, w lokalnych mediach oraz w mediach o zasięgu ogólnopolskim (Kurier Mazowiecki);
18 September
KOMUNIKACJA MIEJSKA PRZYJACIELEM OD NAJMŁODSZYCH LAT
Radosny Świetlicobus – mobilna świetlica objazdowa -cały fenomen tej formy rozrywki polega na tym, że wnętrze autobusu przygotowane jest do zabaw i gier dla dzieci na wypadek złej pogody, natomiast na zewnątrz autobusu szereg atrakcji zapewnia profesjonalny zespół osób – tj. wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz wolontariusze. Milusińscy mają zagwarantowaną świetną zabawę dzięki interesującym i urozmaiconym zajęciom oraz udostępnianym zabawkom, a dodatkową frajdę sprawia fakt, że wszystko odbywa się w autobusie lub obok niego.
Podczas postoju Świetlicobusu i zabaw dzieci, odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu „Mała MISS i Mały MISTER Komunikacji Miejskiej 2018”;
przedstawienie fotografii Zwycięzców;
zaproszenie laureatów na uroczystą koronację oraz po odbiór nagród podczas Pikniku Rodzinnego z okazji ETZT.
19 September
KIEROWCO, BĄDŹ EKO!!!
kampania na Stacji Paliw należącej do MZK (zachęcająca do regularnego badania ciśnienia w oponach –ciśnienie poniżej 0,4 bara zwiększa spalanie paliwa o 10%);
bezpłatny pomiar ciśnienia w oponach na warsztacie MZK;
kolportaż ulotek informujących o ekodriving-u;
szkolenie kierowców Spółki z zasad ekodriving-u.
20 September
PROMOWANIE PORZĄDANYCH ZACHOWAŃ W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Dystrybucja ulotek nt.:
-życzliwości w komunikacji miejskiej,
-bezpieczeństwa i zasad pożądanych zachowań w komunikacji miejskiej,
-komunikacji miejskiej w Ostrołęce przyjaznej osobom niepełnosprawnym,
-zasad bezpieczeństwa przewozu bagażu.
21 September
„PRZYSTANEK POEZJA”
publikacja przez MBP tomiku „Przystanek Poezja” - wybranych prac nadesłanych na konkurs poetycki zorganizowany z okazji ETZT;
konferencja prasowa z lokalnymi mediami;
przedstawienie Laureatów Konkursu;
recytacja nagrodzonych wierszy.
KURPIOWSKIE WYCINANKI FORMĄ PROMOCJI
ZBIOROWEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
prezentacja wycinanek nawiązujących do komunikacji miejskiej, powstałych w wyniku współpracy z twórczynią ludową Panią Anną Ceberek. Jest to połączenie komunikacji miejskiej z piękną kulturą kurpiowską, promocja form transportu publicznego w naszym regionie.
22 September
IV RAJD ROWEROWY ORAZ PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI „DNIA BEZ SAMOCHODU”
 rajd rowerowy głównymi ulicami miasta, dla każdego uczestnika poczęstunek, pamiątkowy medal i kamizelka odblaskowa;
 wspólna fotografia rowerzystów;
 znakowanie rowerów przez Policję;
 działania edukacyjne dot. transportu publicznego;
 występ dzieci z PM nr 5 z oddziałami integracyjnymi;
 występ dzieci z SP nr 2 w Ostrołęce;
 występ zespołu „Droga na Ostrołękę”;
 wręczenie medali IGKM dla zasłużonych pracowników MZK;
 występ chóru dziewczęcego Cantilena II LO w Ostrołęce;
 rozstrzygnięcie Konkursu „Mała MISS i Mały MISTER Komunikacji Miejskiej 2018”;
 występ śpiewającego akordeonisty – Michała Sawickiego;
 występ zespołu Kapela Sobotnie Granie;
 rozstrzygnięcie Konkursu „Przystanek Poezja”;
 Koncert Power Play;
 Koncert Eweliny Lisowskiej;
 Dyskoteka z DjSETME3;
 Liczne, bezpłatne atrakcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych: seanse wirtualnej rzeczywistości (GAME ROOM VR), absolutna nowość w Ostrołęce – ARCHERY TAG i BUBBLE SOCCER (Mówiący Kij); przejażdżki autem elektrycznym (Tesla), Świetlicobus, grill, grochówka, wata cukrowa, popcorn, dmuchane zabawki, badania profilaktyczne, pokazy rękodzieła ludowego, warsztaty sportowe i taneczne, stoiska lokalnych firm, wystawy prac konkursowych, możliwość zrobienia zdjęcia przy autobusie, który wyświetlił imię danej osoby i wiele innych.

Permanent measures Permanent measures

Ostrołęka implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Public transport services
Development of new technologies to improve public transport
Accessibilities
Enlargement of pavements
Launch of accessibility plans
wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials

Car-free day Car-free day

Ostrołęka carries out a Car-Free Day 2018 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
IV Rajd Rowerowy pt. "Dzień Bez Samochodu". Trasa rajdu wynosi 8,5 km głównymi ulicami miasta. Start - Urząd Miasta, Meta - zajezdnia autobusowa MZK.