Participating towns and cities

Poland Kraków (Krakow) , Poland

Website:
Population:
803.282 inhabitants
Department:
Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Contact:
Agnieszka Otwinowska
ul. Wielopole 17A, Kraków
31-072
(++48) 012 616 92 90

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Kraków (Krakow) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

16 September
- Uruchomienie Krakowskiej Linii Muzealnej „O”
- Wycieczki edukacyjne, czyli, jak bezpiecznie i przyjemnie podróżować na rowerze po Krakowie
- Wycieczki rowerowe z przewodnikiem pod hasłem „Historia komunikacji miejskiej w Krakowie”
- Kontrola emisji spalin w pojazdach
- „Wystarczy 1 metr” akcja dotycząca prawidłowego parkowania samochodów
17 September
- Pokaz i szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego połączone ze zwiedzaniem zajezdni tramwajowej Kraków-Podgórze, ul. Brożka 3
- Kontrola emisji spalin w pojazdach
- „Wystarczy 1 metr” akcja dotycząca prawidłowego parkowania samochodów
18 September
- EVENT „Jestem EKO w Krakowie – wybieram transport publiczny” - mobilny punkt przyjmowania wniosków o KARTĘ KRAKOWSKĄ punkt informacyjny na temat dotacji do zmiany ogrzewania na proekologiczne, na montaż odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację
- Razem w ruchu! promocja ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji miejskiej, portrety mieszkańców, nowoczesność w zarządzaniu ruchem
- Kontrola emisji spalin w pojazdach
- „Wystarczy 1 metr” akcja dotycząca prawidłowego parkowania samochodów
19 September
- Dzień informacyjny na temat kampanii pn. ”Rowerem do pracy, czyli - dom, rower, praca…i tak w kółko”
- Kontrola emisji spalin w pojazdach
- „Wystarczy 1 metr” akcja dotycząca prawidłowego parkowania samochodów
20 September
- Kontrola emisji spalin w pojazdach
- „Wystarczy 1 metr” akcja dotycząca prawidłowego parkowania samochodów
21 September
- „Tramwaj porusza miasto” – DZIEŃ OTWARTY symulatora tramwaju NGT-6 w Instytucie Pojazdów Szynowych, Wydziału Mechanicz-nego Politechniki Krakowskiej
- Projekt STARS „Rowerem do szkoły” – konferencja, inauguracja 6 roku realizacji projektu
- Kontrola emisji spalin w pojazdach
- „Wystarczy 1 metr” akcja dotycząca prawidłowego parkowania samochodów
22 September
WYŁĄCZAMY KASOWNIKI! BEZPŁATNE PRZEJAZDY LINIAMI DZIENNYMI I NOCNYMI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KRAKÓW
- Przejazd Rowerowy: Rynek Podgórski - południowe dzielnice Krakowa
- Kontrola emisji spalin w pojazdach
- „Wystarczy 1 metr” akcja dotycząca prawidłowego parkowania samochodów

Permanent measures Permanent measures

Kraków (Krakow) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Launch of integrated services for the various public transport modes
Traffic calming and access control scheme
Create park and ride stations
Accessibilities
Create the tactile pavements
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements
Elaboration of sound devices in traffic lights
Removal of architectonic barriers
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles
Charging points for electric vehicles
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Provision of incentives and bonuses to employers
Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
Create systems for buses and walking trains
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas