Participating towns and cities

Latvia Dagdas novads (Dagda) , Latvia

Website:
Population:
7.562 inhabitants
Department:
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa
Contact:
Sanita
Alejas iela 4, Dagda
Dagdas novads
(++371) 26400887
Dagdas novads (Dagda) already registered 2x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2018 2017

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Dagdas novads (Dagda) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

16 September
Informācijas publicēšanas pašvaldības mājas lapā un sociālajos kontos par Eiropas Mobilitātes nedēļu 2018 un pašvaldības plānotajām aktivitātēm.
17 September
Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās notiek zīmējumu konkurss "Diena bez auto".
18 September
Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās apskatāma bērnu zīmējumu konkursa darbi "Diena bez auto".
19 September
Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās apskatāma bērnu zīmējumu konkursa darbi "Diena bez auto".
Policijas darbinieki apmeklē Dagdas vidusskolu un Ezernieku vidusskolu, lai stāstītu par drošību.
20 September
Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās apskatāma bērnu zīmējumu konkursa darbi "Diena bez auto".
Policijas darbinieki apmeklē Andrupenes pamatskolu, Andzeļu pamatskolu un Aleksandrovas internātpamatskolu, lai stāstītu par drošību.
21 September
Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās apskatāma bērnu zīmējumu konkursa darbi "Diena bez auto". Noslēguma diena, bērni saņem pateicības.
Ezernieku vidusskola rīko - "Diena bez auto".