Participants

Contact & Activities

Participating city

Chrudim
22.500 inhabitants

Local contact

Healthy Cities Office
Šárka Trunečková
Resselovo Nám. 77
537 16 Chrudim
++420 469 657 100

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Klub českých turistů připravil „Cyklo výlet kolem Chrudimi“ v délce 30 km, sraz v 9.00 hod. před divadlem (odjezd v 9.10 hod.).
17 September
od 9:00 do10:30 je připravena dopravní akce v MŠ Strojařů zaměřena na zásady bezpečného přecházení a pohybu na silnici, používání cyklistické helmy a reflexních materiálů, ale i základy ošetření drobných poranění (ve spolupráci s Městskou policií, Policií ČR, Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim)

Odpoledne od 14:00 do 16:00 proběhne kontrola cyklistických kol, používání reflexních prvků a dechová zkouška na alkohol v krvi v rámci akce „Cyklostezka bez promile“ na cyklostezce Chrudim – Slatiňany (ve spolupráci s Městskou policií, Policií ČR, Besip a pivovarem Rebel Havlíčkův Brod).
18 September
Úterý 18. 9. 2018 od 9:00 do 15:00 si přijďte si vyzkoušet mobilní dopravní hřiště na sídliště U Stadionu ( hřiště v zadní části sídliště u č.p. 727 – 757 směr Tesco) - „Sejdeme se na značkách - aneb dopravní hřiště přijede k Vám“. Cílem akce je připravit děti na situace v silničním provozu. Se strážníky Městské policie se tak zábavnou formou naučí, jak se chovat na komunikacích, důležité dopravní značky, jak přecházet přes přechod, kde si mohu hrát atd. Na dopravním hřišti nebudou chybět dopravní značky, kruhový objezd, přechod pro chodce a semafor. Akce bude doplněna divadelním představením Libora Štumpfa, malováním na chodník, stanovištěm Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim apod.
19 September
Přírodovědné rozjímání a putování Městskými sady se Zeleným domem Chrudim. Sraz v 9:00 hodin v Městském parku 274. Přijďte poznávat přírodu babího léta. V závěru se účastníci přesunou, (i v případě deště), do prostor Denního stacionáře Pohoda (Městský park 828), kde bude připraveno promítání tajuplné scenerie z cest do lesů, luk, vod a strání.
Odpoledne od 16:00 do cca 18:00 hodin na dopravním hřišti v Městském parku je připravena akce „Na kolo jen s přilbou“. Vstupenkou bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton. Proběhne slosování o drobné ceny. Pro děti i pro rodiče budou připravena stanoviště partnerů: Besip, Městské policie, PČR, ČČK apod. Akce se bude konat pouze v případě příznivého počasí.
20 September
Cyklovýlet s rodiči do Medlešic ( MŠ Strojařů ), v 16:00 odjezd od MŠ, dozor MP při přejezdu silnice (křížení cyklostezek)
21 September
– program u MŠ Dr. Malíka „Tady bydlí děti“ zaměřený na prevenci úrazů u dětí v roli chodce, cyklisty, bezpečná cesta do školy, ošetření drobných poranění a poskytování první pomoci apod. (ve spolupráci s Městskou policií, Policií ČR, Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim)
22 September
Den bez aut 2018 – společnost Arriva Východní Čechy, a. s. připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma a Klub českých turistů se vydá na trasu pochodu Chrudim – Škrovád – Chrudim v délce 12 km. Sraz účastníků v 9.00 hod na cyklo stezce u Tesca (odchod v 9.10 hod.).
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Traffic calming and access control scheme
  • New traffic regulations: traffic circulation and parking