Participants

Contact & Activities

Participating city

Świdnik ()
40.000 inhabitants

Local contact

Wydział Promocji Miasta
Katarzyna Lis
ul. Wyspiańskiego 27
21-047 Świdnik
++48 + 48 81 751 76 68

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
17 September
„Czyste Powietrze” - spotkanie z mieszkańcami przygotowane przy współpracy z resortem środowiska, mające charakter edukacyjny i informacyjny. Poruszenie tematyki związanej z edukacją ekologiczną, rozwinięcie definicji zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, skutki wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie.
18 September
Montaż kolejnych stojaków rowerowych w centrum miasta.
Konkurs na budowę trzech wiat przystankowych.
19 September
- Zajęcia z edukacji o transporcie zbiorowym w trolejbusie w szkole podstawowej nr 7. Podczas krótkiej prelekcji uczniowie i uczennice szkoły poznają zasady bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej, przepisy porządkowe obowiązujące podczas jazdy autobusem i trolejbusem, jak również zostaną przeszkoleni/one z obsługi biletomatu. Wszyscy uczestnicy i wszystkie uczestniczki lekcji otrzymają pamiątkowe bilety. Organizatorem tej akcji jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.
- Rowerowy Audyt z Radnymi – audyt infrastruktury rowerowej, w którym wzięli udział świdniccy Radni. Spotkanie miało na celu sprawdzenie, czy infrastruktura naszego miasta jest dostosowana dla korzystających z niej rowerzystów, czy wszystkie szkoły mają bezpieczne połączenia rowerowe, jak dojechać do Lublina, czy ścieżki rowerowe są odpowiednio budowane, czy można wzbogacić przejścia dla pieszych o wąski pas przeznaczony do przejazdu rowerowego - co znacznie usprawni ruch rowerowy przez miasto, czy przy zawieraniu umów urzędnicy mogliby zobligować inwestorów, którzy budują na terenie miasta obiekty handlowe do stworzenia odpowiedniej infrastruktury rowerowej. Audyt corocznie organizowany jest przez stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów.
20 September
Przygotowanie dokumentacji kontraruchu rowerowego na ul. Słowackiego.
21 September
Rowerowy piknik organizowany przy współpracy Kluby rowerowego „Alfa”, Stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji w Świdniku i Urzędu Miasta Świdnik.
22 September
Zamknięcie ruchu samochodowego na ul. Tuwima.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Ul. Tuwima
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
  • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Accessibilities
  • Removal of architectonic barriers
New forms of vehicle use and ownership
  • Responsible car-use (eco-driving etc)
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
  • Elaboration of educational materials
  • Provision of incentives and bonuses to employers
  • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas