Participants

Contact & Activities

Participating city

Galanta
15.500 inhabitants

Local contact

Oddelenie spoločenských služieb
Ing. Tibor Drozd
Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta
++421 00421905249290

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Celodenné uzatvorenie hlavnej ulice č.75 pre motorové vozidlá v rámci cyklistickej súťaže Okolo Slovenska. V rámci slávnostného ceremoniálu vyhodnotenia pretekov Okolo Slovenska otvorí primátor mesta Galanta ETM a zároveň odovzdá štyrom riaditeľom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta cyklostojany, ktoré budú nainštalované pri športoviskách základných škôl. Tieto stojany budú slúžiť návštevníkom týchto športovísk ako miesto na odkladanie bicyklov.
17 September
Mierové námestie: Výstava ukážok veľkostí potrebných parkovacích miest pre rôzne osobné autá, autobusy alebo stojany na bicykle.
18 September
Mierové námestie: Výstava ukážok veľkostí potrebných parkovacích miest pre rôzne osobné autá, autobusy alebo stojany na bicykle.
19 September
Prednáška o alternatívnych formách prepravy s praktickými ukážkami na Mierovom námestí spojená s príjemným posedením pri káve.
Mierové námestie: Výstava ukážok veľkostí potrebných parkovacích miest pre rôzne osobné autá, autobusy alebo stojany na bicykle.
Kreatívna dielňa pre deti základných škôl s témou „Nakresli svoj ekologicky nezávadný dopravný prostriedok“
20 September
Mierové námestie: Výstava ukážok veľkostí potrebných parkovacích miest pre rôzne osobné autá, autobusy alebo stojany na bicykle.
21 September
Mierové námestie: Výstava ukážok veľkostí potrebných parkovacích miest pre rôzne osobné autá, autobusy alebo stojany na bicykle.
22 September
Mierové námestie: Výstava ukážok veľkostí potrebných parkovacích miest pre rôzne osobné autá, autobusy alebo stojany na bicykle.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Mierová námestie - Galanta
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)