Participants

Contact & Activities

Participating city

Beşiktaş, İstanbul ()
190.000 inhabitants

Local contact

Directorate of Foreign Affairs
Özge Önsen Belen
Aytar Caddesi Başlık Sokak No:1 Nispetiye, Levent, İstanbul, Turkey
++90 2123194242/3006

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
17 September
Farklı taşıma araçlarının işlevsel ve sosyal öneminin farkındalığını arttırmak amacıyla şehrimizde yaşayan İnsanları farklı taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edici faaliyetler düzenleyeceğiz.
18 September
Farklı taşıma araçlarının işlevsel ve sosyal öneminin farkındalığını arttırmak amacıyla şehrimizde yaşayan İnsanları farklı taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edici faaliyetler düzenleyeceğiz.
19 September
Farklı taşıma araçlarının işlevsel ve sosyal öneminin farkındalığını arttırmak amacıyla şehrimizde yaşayan İnsanları farklı taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edici faaliyetler düzenleyeceğiz.
20 September
Farklı taşıma araçlarının işlevsel ve sosyal öneminin farkındalığını arttırmak amacıyla şehrimizde yaşayan İnsanları farklı taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edici faaliyetler düzenleyeceğiz.
21 September
Farklı taşıma araçlarının işlevsel ve sosyal öneminin farkındalığını arttırmak amacıyla şehrimizde yaşayan İnsanları farklı taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edici faaliyetler düzenleyeceğiz.