Participants

Contact & Activities

Participating city

Lomma
24.264 inhabitants

Local contact

Planeringsavdelningen
Åsa Cornander
Hamngatan 3
234 81 Lomma

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Cykeldag
Cykeltipsrunda mardknadsförs som pågår under resten av veckan
17 September
Tacka gång-, cykel- och kollektivtrafikanterna
Resevaneundersökning
18 September
Tacka gång-, cykel- och kollektivtrafikanterna
19 September
Tacka gång-, cykel- och kollektivtrafikanterna
20 September
Tacka gång-, cykel- och kollektivtrafikanterna
21 September
Tacka gång-, cykel- och kollektivtrafikanterna
22 September
Skoltävling