Participants

Contact & Activities

Participating city

Karlskoga kommum
30.000 inhabitants

Local contact

Andreas Eriksson
Skrantahöjdsvägen 35

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
18 September
Karlskoga kommun kommer tillsammans med Länstrafiken Örebro och Region Örebro län att genomför ett evenemang för medborgarna i kommun. Mellan kl.14-18 kommer vi finnas på plats på torget i Karlskoga och erbjuda att titta, få inspiration och prova på olika färdsätt och säkerhetsutrustning som exempelvis cykelhjälmar för att resa tillsammans med barn, men även för vuxna. Det kommer finns olika tävlingar att delta i samt ansiktsmålning för barn. Här ges också en möjlighet att komma in med sina synpunkter gällande busstrafik och cykelbanor i kommunen.