Participants

Contact & Activities

Participating city

Emmaboda
9.393 inhabitants

Local contact

Åsa Albertsson
Emmaboda kommun Box 54
361 21 EMMABODA Emmaboda
++46 471 24 90 79

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
19 September
Trafikantveckan genomförs med tjänstemän och politiker på torget i Emmaboda. Cykelbana, trehjuling, enkät om kollektivtrafik, lokal Gc plan och elcyklar visas. Cykelreparatör på plats.