Participants

Contact & Activities

Participating city

Cedry Wielkie
7.000 inhabitants

Local contact

Łukasz
Osadników Wojskowych 41 Street
83-020 Cedry Wielkie
++48 517136641

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
18 September
art contest titled: "On foot, by bike or maybe by tram? So my future without a car" and theoretical and practical classes (PL: konkurs plastyczny pod tytułem: "Pieszo, rowerem, a może tramwajem? Czyli moja przyszłość bez samochodu" oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne)