Participants

Contact & Activities

Participating city

Bánovce nad Bebravou ()
17.176 inhabitants

Local contact

Odbor školstva a mládeže
Miroslava Laciková
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
++421 918365264

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
17 September
Mestská hromadná doprava zdarma
Dopravná výchova pre žiakov materských škôl so zameraním na použitie kolobežky alebo bicykla
Poďme spolu do práce - iniciatíva MsÚ ísť do práce inak ako autom
18 September
Mestská hromadná doprava zdarma
Dopravná výchova pre žiakov základných škôl so zameraním na použitie kolobežky alebo bicykla
Poďme spolu do práce - iniciatíva MsÚ ísť do práce inak ako autom
19 September
Mestská hromadná doprava zdarma
Poďme spolu do práce - iniciatíva MsÚ ísť do práce inak ako autom
20 September
Mestská hromadná doprava zdarma
Poďme spolu do práce - iniciatíva MsÚ ísť do práce inak ako autom
21 September
Mestská hromadná doprava zdarma
Poďme spolu do práce - iniciatíva MsÚ ísť do práce inak ako autom
22 September
Deň bez áut - uzavreté ulice + centrum mesta pre Festival Mňamfest, zabezpečená špeciálna MHD v meste a z mestských častí pre obyvateľov a návštevníkov festivalu
Výstava prác celotýždňovej výtvarnej súťaže "Nakresli svoj super eko-dopravný prostriedok"
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Uzavreté:
ulica Hviezdoslavova
časť ulice Sládkovičova
časť ulice Hollého
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Other: oprava chodníkov s dôrazom na bezbariérovosť pri ukončeniach chodníkov a pri prechodoch pre chodcov