Participants

Contact & Activities

Participating city

Gmina Pruszcz Gdański ()
28.001 inhabitants

Local contact

Referat Spraw Obywatelskich
Janusz Staniszewski
Urząd Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo
++48 586929410

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
1. Start facebookowego konkursu fotograficznego „Tydzień bez samochodu w Gminie Pruszcz Gdański”. Najciekawsze zdjęcia mieszkańców Gminy przedstawiające podróże bez samochodu (rower, hulajnoga, nordic walking) otrzymają nagrodę Wójta Gminy Pruszcz Gdański.
2. Akcja „Chodź z nami kilometrami” – ustanowienie gminnego rekordu na największą liczbę kroków wykonanych przez dzieci z gminnych szkół i przedszkoli w ciągu jednej godziny. Ilość wykonanych kroków w przeliczeniu na kilometry zostanie ogłoszona w mediach społecznościowych i na stronach internetowych Gminy. W kolejnych latach dzieci będą się starać pobić rekord z poprzednich edycji ETZT.
3. Akcja „Chodź z nami pobiegać” – prezentacja opracowanych przez mieszkańców tras biegowych w kilku miejscowościach Gminy.
17 September
„Jedź z nami przedszkolakami” – akcja promująca dojazdy do gminnych przedszkoli bez samochodu. Nagrodą dla każdego dziecka, które przyjedzie rano do przedszkola na rowerze lub hulajnodze będzie bilet do kina w Gminnym Ośrodku Kultury.
18 September
„Jedź z nami seniorami” – rajd rowerowy seniorów po Żuławach (Wiślinka – Wiślina).
19 September
1.„Parkuj i jedź” – akcja promująca transport publiczny na terenie kolejowego węzła przesiadkowego w Cieplewie, który został rozbudowany o nowy parking, boksy rowerowe i drogi dojazdowe. Podczas godzin największego natężenia podróży rozdawane będą ulotki i gadżety osobom korzystającym z transportu publicznego w drodze do pracy i szkoły. Ulotki zawierać będą informacje o korzyściach wynikających z podróżowania publicznymi środkami transportu na trasach dotyczących mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański.
2. „Chodź z nami po zdrowie” – marsze nordic-walking w kilku miejscowościach gminy.
20 September
„Hulajnoga na start” – impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym propagująca hulajnogi wśród dzieci i młodzieży. W trakcie imprezy odbędą się wyścigi dla dzieci i młodzieży na hulajnogach nieelektrycznych w kilku kategoriach wiekowych.
21 September
„Jedź z nami do parku” - rajd rowerowy szlakiem podworskich parków Gminy Pruszcz Gdański na trasie Rotmanka – Wojanowo. Dzieci biorące udział w rajdzie otrzymają rowerowe chorągiewki bezpieczeństwa.
22 September
1. Dzień bez samochodu w Gminie Pruszcz Gdański
2. Festyn Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – zakończenie i podsumowanie ETZT – impreza przy siedzibie Urzędu Gminy z udziałem Partnerów ETZT z szeregiem atrakcji m.in.:
- miasteczko rowerowe – partner Straż Gminna
- wystawa „Autobus dawniej i dziś” – partner Gdańskie Autobusy i Tramwaje,
- prezentacja symulatora dachowania, test Stewarta – partner Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku,
- pokazy udzielania pierwszej pomocy – partner Ochotnicze Straże Pożarne,
- prezentacja spotów edukacyjnych nakręconych z okazji ETZT,
- finał konkursu fotograficznego „Tydzień bez samochodu w Gminie Pruszcz Gdański”,
- pokaz ratownictwa technicznego – partner Ochotnicze Straże Pożarne,
- poczęstunek – partnerzy Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Pruszcz Gdański.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Create park and ride stations