Participants

Contact & Activities

Participating city

град Хасково ()
80.000 inhabitants

Local contact

Хуманитарни дейности и обслужване на населението
Александров
пл. "Общински" №1, П.К. 6300, град Хасково,
++359 38 603 426

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
18 September
Община Хасково ще отбележи "Европейската седмица на мобилността 2019 година" по следния начин:
– Дата 18 септември 2019 година /сряда/
– Начало 17:00 часа, на входа на парк "Кенана", град Хасково.
– Дейност -стартираме с леко загряване на тялото /изпълненеие на различни упражнения/, след това се тръгва на велопоход по велоалеята на парка. Пристигане с колелата до езерото в парка, след което за финал всички участници ще направят 3 /три/ обиколки с ходене на езерото.