Participants

Contact & Activities

Participating city

Darmanesti
14.000 inhabitants

Local contact

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL SISTEMELOR INTEGRATE SI MEDIULUI
Botezatu Lavinia Ana
str. Muncii, nr. 16, loc. Darmanesti, jud. Bacau
++40 234.356.656

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
• 16 september 2019 - Presentation in schools of the purpose of the campaign that runs from September 16 to 22, in the "EUROPEAN WEEK OF MOBILITY"
• 16 septembrie 2019 - Prezentarea in școli a scopului campaniei ce se desfășoară în perioada 16 - 22 septembrie, in „SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII”
17 September
• 17 september 2019 - The day will be dedicated to walking, cycling or local public transportation. Employees of public institutions, all residents of Dărmăneşti city are invited to choose and combine the means of travel to and from work.
On this day, the transport will be free of charge between 11 and 13 PM, (8 races) established by S.C. SCORPION IMPEX S.R.L., on its minibuses.
• 17 septembrie 2019 - Ziua va fi dedicată mersului pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport public local. Angajații instituțiilor publice, toți locuitorii oraşului Dărmăneşti sunt invitați să aleagă și să combine mijloacele de deplasare spre și de la serviciu.
În această zi transportul va fi gratuit în intervalul orar 11 - 13 (8 curse) orar stabilit de catre S.C. SCORPION IMPEX S.R.L., pe microbuzele sale.
18 September
• 18 september 2019 - Roundtable from the European Mobility Week. Starting at 12:00, in the conference room located in the headquarters of the U.A.T Dărmănești, a round table will be organized on the occasion of the European Week of Mobility. Issues related to parking policy in Dărmănești city, noise pollution, urban transport will be discussed.
• 18 septembrie 2019 - Masa Rotundă privind Săptămâna Europeană a Mobilității. Incepând cu orele 12:00, î sala de conferință situată în incinta U.A.T Dărmăneşti, va fi organizată masa rotundă privind Săptămâna Europeană a Mobilității. Se vor discuta aspecte legate de Politica de parcări în oraşul Dărmăneşti, poluarea fonică, transportul urban.
19 September
• 19 september 2019 - The event will include activities and media information with the support of students from partner schools, through the distribution of educational materials (leaflets, posters). The action will take place in the areas near the schools and in the central area, with the involvement of students and volunteers.
• 19 septembrie 2019 - Evenimentul va include acțiuni de mediatizare și informare cu sprijinul elevilor din școlile partenere, prin distribuirea de materiale educative (pliante, postere, flyere). Acțiunea va avea loc în zonele din vecinătatea școlilor și în zona centrală, cu implicarea elevilor și a voluntarilor.
20 September
• 20 september 2019 - We meet in the school yard with bicycles, tricycles, scooters, rollers. Educational aspects regarding the public circulation will be discussed with different modes of travel, bicycles, tricycles, scooters, rollers.
• 20 septembrie 2019 - Ne dăm întâlnire în curtea școlii cu biciclete, triciclete, trotinete, role. Se vor discuta aspecte educative privind circulatia publică cu modalităti diverse de deplasare, biciclete, triciclete, trotinete, role.
21 September
• 21 september 2019 - 10:00 am - Bike tour in safe road conditions.
START: Parking S.C. Romanița S.R.L. (Refinery Club)
FINISH: Parking the U.A.T. Dărmăneşti.
Route length - 3 km.
Students, parents and grandparents from the town of Dărmăneşti can participate in the "Road Safety Bike Tour".
- 12:00 - Bicycle competition, milestones, skill and speed,
- It will take place in Muncii street (roundabout - A.N.L.) and the parking in front of the U.A.T. Dărmăneşti.
- 14:00 - Roller skating competition - "Promoting a healthy lifestyle"
- 15:00 - "Drawing and exhibition competition on the theme - walking and cycling safely".
- The most beautiful drawings and objects made by children, on the theme "Walking and cycling safely", will be awarded.
• 21 septembrie 2019 - Ora 10:00 - Turul cu bicicleta în condiții de siguranță rutieră .
START: Parcarea S.C. Romanița S.R.L. (Club Rafinărie)
FINIS: Parcarea U.A.T. Dărmăneşti.
Lungime traseu – 3 km.
- Ora 12:00 - Concurs biciclete, jaloane, indemânare si viteza,
- Se va desfăşura in strada Muncii ( tronson sens giratoriu – A.N.L.) si parcarea din fața U.A.T. Dărmăneşti.
La „Turul cu bicicleta în condiții de siguranță rutieră ” pot participa elevi, pãrinți şi bunici din oraşul Dărmăneşti.
- Ora 14:00 - Concurs de patinaj pe role - „ Promovarea unui mod de viață sănătos”
- La această competiţie sunt invitaţi copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 18 ani care practică acest sport din plăcere şi vor să participe.
- Ora 15:00 - „ Concurs de desen și expoziție pe tema - mersul pe jos și ciclismul in condiții de siguranță” .
- Activitatea se va desfășura in parcarea din faţa U.A.T. Dărmăneşti şi Piaţeta U.A.T. Dărmăneşti cu participarea elevilor claselor primare, din școlile partenere.
Cele mai frumoase desene și obiecte confecționate de copii, pe tema „ Mersul pe jos și ciclismul în condiții de siguranță ”, vor fi premiate.
22 September
• 22 september 2019 - In the hour range 1000 - 1400 the event will be disseminated at the UAT headquarters Darmanesti City.
• 22 septembrie 2019 - In intervalul orar 10:00 – 14:00 va fi diseminat evenimentul la sediul UAT Orasul Darmanesti.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Strada Muncii, tronson , sens giratoriu - blocuri A.N.L.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Traffic calming and access control scheme
  • Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
  • Other: Close the street every Sunday day in a period of time that will be set later. Inchidere strada in fiecare zi de duminica intr-o perioada si orar ce se vor stabili ulterior.
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns