Participants

Contact & Activities

Participating city

Trebišov ()
23.523 inhabitants

Local contact

KP
Mištaničová
Mestský úrad
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
++421 56 672 2664

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
propagácia udržatetelnej mobility na území mesta prostredníctvom všetkých dostupných kanálov v Trebišove
MŠ na Komenského ul. - Environmentálna výchova v mestskom parku,
MŠ na Škultétyho ul., MŠ na Ul. Pri Polícii, MŠ na Ul. 29. augusta - vychádzky do blízkeho okolia,
stretnutie detí zo všetkých troch škôl pri jednej z historických dominánt mesta Trebišov,
ZŠ na Komenského ul. - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“,
ZŠ na Komenského ul. - žiaci I. stupňa a zo ŠKD sa zúčastnia vychádzky v okolí školy,
ZŠ na Pribinovej ul. - vychádzky do okolia školy, mestského parku, centra mesta a na hrádzu,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - žiaci v ŠKD uskutočnia prechádzky v okolí školy,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“.
Jazda na vodných bicykloch: rybník v mestskom parku 14.00 h – 18.00 h - pre širokú verejnosť
17 September
MŠ na Hviezdoslavovej ul. a MŠ na Ul. 1. decembra - turistická vychádzka do mestského parku,
MŠ na Komenského ul. – vychádzka v blízkosti školy,
MŠ na Škultétyho ul., MŠ na Ul. Pri Polícii, MŠ na Ul. 29. augusta - vychádzky do blízkeho okolia,
stretnutie detí zo všetkých troch škôl pri jednej z historických dominánt mesta Trebišov,
ZŠ na Komenského ul. - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“,
ZŠ na Komenského ul. - žiaci I. stupňa a zo ŠKD sa zúčastnia vychádzky v okolí školy,
ZŠ na Pribinovej ul. - vychádzky do okolia školy, mestského parku, centra mesta a na hrádzu,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - žiaci v ŠKD uskutočnia prechádzky v okolí školy,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - žiaci ŠKD „Maľovaný chodník“.
Jazda mestským elektromobilom: parkovisko pred OC Kaufland 13.30 h – 15.00 h - pre širokú verejnosť
18 September
MŠ na Hviezdoslavovej ul. a MŠ na Ul. 1. decembra - Polhodinka k zdraviu: cvičenie detí a rodičov v areáli školského dvora,
MŠ na Škultétyho, MŠ na Ul. Pri Polícii, MŠ na Ul. 29. augusta - vychádzky do blízkeho okolia,
stretnutie detí zo všetkých troch škôl pri jednej z historických dominánt mesta Trebišov,
ZŠ na Komenského ul. - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“,
ZŠ na Komenského ul. - žiaci I. stupňa a zo ŠKD sa zúčastnia vychádzky v okolí školy,
ZŠ na Pribinovej ul. - vychádzky do okolia školy, mestského parku, centra mesta a na hrádzu,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - žiaci v ŠKD uskutočnia prechádzky v okolí školy,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“.

ANTIKCityBike 5 hodín bicyklovania ZDARMA s kódom 2DH8Y7 (VOUCHER) - pre širokú verejnosť
Jazda na koníkoch: lúka v mestskom parku 13.00 h – 15.00 h - pre širokú verejnosť
Jazda mestským elektromobilom: parkovisko pred ZŠ na Ul. M. R. Štefánika 13.30 h – 15.00 h - pre širokú verejnosť
Preprava MHD ZDARMA - pre širokú verejnosť
19 September
MŠ na Škultétyho ul., MŠ na Ul. Pri Polícii, MŠ na Ul. 29. augusta - vychádzky do blízkeho okolia, stretnutie detí zo všetkých
troch škôl pri jednej z historických dominánt mesta Trebišov,
MŠ na Komenského ul. - pohybové hry na kolobežkách v areáli školského dvora,
ZŠ na Komenského ul. - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“,
ZŠ na Komenského ul. - žiaci I. stupňa a zo ŠKD sa zúčastnia vychádzky v okolí školy,
ZŠ na Komenského ul. - žiaci zo ŠKD ,,Krokom k zdraviu“- vychádzka a aktivity v mestskom parku,
ZŠ na Pribinovej ul. - vychádzky do okolia školy, mestského parku, centra mesta a na hrádzu,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - žiaci v ŠKD uskutočnia prechádzky v okolí školy,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“.

Dopravné ihrisko pre deti: parkovisko pred MsÚ 9.00 h - 12.00 h - pre širokú verejnosť
Jazda mestským elektromobilom: parkovisko pred ZŠ na Pribinovej ul. 13.30 h – 15.00 h - pre širokú verejnosť
20 September
MŠ na Škultétyho ul., MŠ na Ul. Pri Polícii, MŠ na Ul. 29. augusta - súťaže v areáli školského dvora,
MŠ na Komenského ul. - Superstar na školskom dvore,
ZŠ na Ul. I. Krasku - vychádzka žiakov do parku „Poznaj a chráň mestský park“,
ZŠ na Komenského ul. - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“,
ZŠ na Komenského ul. - žiaci I. stupňa a zo ŠKD sa zúčastnia vychádzky v okolí školy,
ZŠ na Pribinovej ul. - vychádzky do okolia školy, mestského parku, centra mesta a na hrádzu,
ZŠ na Pribinovej ul. - žiaci 7. ročníka - bicyklovanie,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - žiaci v ŠKD uskutočnia prechádzky v okolí školy,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“.

VÝZVA pre občanov mesta Trebišov: do práce peši, na bicykli alebo MHD - pre verejnosť
22 September
Korčuľovanie pre verejnosť na zimnom štadióne ZDARMA - tri časové vstupy:
12.30 h - 14.30 h / 15.00 h - 17.00 h / 17.30 h - 19.30 h
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Create systems for buses and walking trains