Participants

Contact & Activities

Participating city

Laško ()
3.300 inhabitants

Local contact

Oddelek za GJS, okolje in prostor – Režijski obrat
Ljubica Vižintin
Občina Laško
Mestna ulica 2
SI-3270 Lasko
Slovenia
++386 37338737

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
PREIZKUS HOJE NA 2 km
17 September
NORDIJSKA HOJA za upokojence
19 September
VODEN IZLET PO MESTU
21 September
PEŠ V ŠOLO
22 September
DAN BREZ AVTOMOBILA
o ob 9. uri: Pohod Po poti treh cerkva (start na Valvasorjevem trgu pred TIC-em)
o popoldan bo za vozila zaprt del starega mestnega jedra (podrobnejša prometna ureditev za ta čas bo objavljena na občinski spletni strani v sredstvih javnega obveščanja) – GUŠT FEST
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Del starega mestnega jedra
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)