Participants

Contact & Activities

Participating city

Åtvidaberg
11.600 inhabitants

Local contact

Enheten för strategisk utveckling
Malin Bergström
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Starta veckan genom att skriva glada budskap och information på cykelvägar, trottoarer, busshållplatser m.m runt om i samhället med gatukritor.
Under hela veckan sprida transportveckans kampanj på kommunens sociala medier.
18 September
Transportveckan kommer finans med vid Trafiksäkerhetsdag som arrangeras för kommunens 8:klassare.
19 September
Uppmärksamma de som väljer cykel, gång och kollektivtrafik genom att stå vid Åtvidabergs resecentrum och bjuda på kaffe, tilltugg och dela ut tygpåsar med texten "hållbar arbetspendling" innehållande information och reflexer.