Participants

Contact & Activities

Participating city

Šamorín
13.500 inhabitants

Local contact

Referát dopravy
Ladislav Tóth
Hlavná 37
Šamorín
93101
++421 0948665666

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
20 September
Deň bez áut 2019 - Bezpečná chôdza a cyklistika. Podujatie pripravujeme pre deti a mládež. Pre deti pripravujeme zriadenie dopravného ihriska a pripravujeme pre nich prednášky a rôzne ukážky pomocou zástupcov dopravného inšpektorátu a Slovenského zväzu červeného kríža. Prednášky a ukážky budú zamerané na zvýšenie povedomia detí na bezpečnú cyklistickú a pešiu dopravu. Vedomosti detí budú preskúšané na dopravnom ihrisku.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Počas konania podujatia "Deň bez áut" sa uzavrie ulica Gazdovského radu v centre mesta a miesto motorizovanej dopravy prevezmú chodci a cyklisti.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Other: V meste sa osadia 3 nové stojany na bicykle: 1 v centre pri trhovisku a 2 pri autobusovej zastávke Ister (Bratislavská cesta). 5 bicyklov / 1 stojan, celkom 15 miest pre bicykle. V križovatke Čilistov
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Other: Na Školskej ulici sa realizovala bezbariérová úprava všetkých jestvujúcich priechodov pre chodcov: celkom na 3 miestach. Zriadili sa 2 nové priechody pre chodcov: 1 na Bratislavskej ceste, 1 na Škols
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • Other: Mesto Šamorín dotuje novú prímestskú linku Šamorín - Kvetoslavov, ktorej cieľom je podporiť verejnú osobnú dopravu vozením šamorínčanov z nášho mesta na vlakovú stanicu v Kvetoslavove. Šamorín nemá vl
Traffic calming and access control scheme
 • Create park and ride stations
 • Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
 • Other: Systém P+R funguje pri hlavnej autobusovej stanici, kde je vytvorené záchytné parkovisko pre 34 automobilov na pozemku mesta. Projekt rekonštrukcie parkoviska je vo fáze prípravy. V rámci rekonštrukci
Accessibilities
 • Lowering of pavements
 • Other: Tento rok sa odstránili všetky bariéry z chodníkov na Školskej ulici. A v súčasnosti sa realizuje bezbariérová úprava chodníkov v ulici Márie.
New forms of vehicle use and ownership
 • Mobility as a Service (MaaS)
 • Other: Mesto Šamorín prevádzkuje sociálnu taxi službu, pomocou ktorej zabezpečí mobilitu zdravotne ťažko postihnutým osobám pri návšteve lekára, obchodov, pri návšteve svojich príbuzných, pri návšteve kultúr
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Permanent access restriction to city centres
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
 • Other: Mesto Šamorín osvetovú kampaň realizuje cez svoju webovú stránku a cez svoj tlačený mesačník. Každý rok sa aktívne zapájame do celoštátnej kampane "Do práce na bicykli". Vzdelávacie materiály sa každý