Participants

Contact & Activities

Participating city

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
7.700 inhabitants

Local contact

Urząd Gminy
Henryk Jończyk
Wawrzeńczyce 57
++48 122874007

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Przygotowanie gazetki tematycznej na korytarzu( klasy I-II) w szkole;
Pogadanki na lekcjach wychowawczych o bezpieczeństwie na drodze/"Kaski i odblaski"/;
wycieczka rowerowa dla klasy 6;
promowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju poprzez wyświetlanie informacji i grafik promocyjnych na telebimie w Urzędzie Gminy (cały tydzień);
przeprowadzenie egzaminów na kartę rowerową;
17 September
Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze na temat promocji sportu i ruchu pieszego oraz zbieranie pieczątek za przyjście do szkoły pieszo.( klasa III)
E - rowery
18 September
Klasy IV-VIII - pogadanki dotyczące bezpiecznej jazdy na rowerze i bezpiecznego ruchu pieszego;
wycieczka rowerowa dla klasy 5;
przeprowadzenie zajęć plastycznych dot. przygotowania plakatów poświęconych bezpieczeństwu na drodze i promocji rowerowego wypoczynku
19 September
pogadanka nt. bezpiecznego ruchu drogowego - poprowadzona przez policjantów;
Quiz rowerowy;
przygotowanie gazetek tematycznych
20 September
Rowerowy tor przeszkód;
Podchody, gra terenowa;
Zachęcanie do jeżdżenia na rowerze do szkoły
21 September
Wspólny spacer z kijkami nordic walking członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce