Participants

Contact & Activities

Participating city

Västervik
36.551 inhabitants

Local contact

samhällsbyggnasenheten Västerviks kommun
Christian Svensson
Fabriksgatan 21
++46 490254032

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Start av Insatsen På egna ben
paegnaben.se/
Kommer att pågå fem veckor framåt.

Västerviks kommun har 44 mellanstadieklasser som deltar och närmare 1000 elever är mer och försöker förändra beteendet om hur de tar sig till skolan.
17 September
Start av Insatsen På egna ben
paegnaben.se/
Kommer att pågå fem veckor framåt.

Västerviks kommun har 44 mellanstadieklasser som deltar och närmare 1000 elever är mer och försöker förändra beteendet om hur de tar sig till skolan.
18 September
Start av Insatsen På egna ben
paegnaben.se/
Kommer att pågå fem veckor framåt.

Västerviks kommun har 44 mellanstadieklasser som deltar och närmare 1000 elever är mer och försöker förändra beteendet om hur de tar sig till skolan.
19 September
Start av Insatsen På egna ben
paegnaben.se/
Kommer att pågå fem veckor framåt.

Västerviks kommun har 44 mellanstadieklasser som deltar och närmare 1000 elever är mer och försöker förändra beteendet om hur de tar sig till skolan.
20 September
Start av Insatsen På egna ben
paegnaben.se/
Kommer att pågå fem veckor framåt.

Västerviks kommun har 44 mellanstadieklasser som deltar och närmare 1000 elever är mer och försöker förändra beteendet om hur de tar sig till skolan.
21 September
Start av Insatsen På egna ben
paegnaben.se/
Kommer att pågå fem veckor framåt.

Västerviks kommun har 44 mellanstadieklasser som deltar och närmare 1000 elever är mer och försöker förändra beteendet om hur de tar sig till skolan.
22 September
Start av Insatsen På egna ben
paegnaben.se/
Kommer att pågå fem veckor framåt.

Västerviks kommun har 44 mellanstadieklasser som deltar och närmare 1000 elever är mer och försöker förändra beteendet om hur de tar sig till skolan.