Participants

Contact & Activities

Participating city

Strängnäs kommun ()
37.000 inhabitants

Local contact

Teknik- och servicekontoret
Andreas Henriksson
Nygatan 10, 64580 Strängnäs
++46 152-29340

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Inspirerande och kreativt möte om våra stora utmaningar i klimatfrågorna. Lokal: kommunhuset. Välkomna! www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2019-09-03-var-med-och-paverka---fossilfria-transporter-och-klimatneutralitet

Färgglada cykelställ kommer att finnas utplacerade på knytpunkter i de olika kommundelarna under hela veckan, 16-22 september. Extra cykelparkeringar kommer att finnas på Trädgårdsgatan i Strängnäs.

Under Trafikantveckan pågår även en intern kampanj för att medarbetare på Strängnäs kommun ska resa mer hälsosamt och hållbart. Vi vill uppmana företagen i kommunen att genomföra tävlingar med sina anställda också!
17 September
Färgglada cykelställ kommer att finnas utplacerade på knytpunkter i de olika kommundelarna under hela veckan, 16-22 september. Extra cykelparkeringar kommer att finnas på Trädgårdsgatan i Strängnäs.

I samarbete med polisen kommer polisens volontärer att stå i anslutning till skolor runt om i kommunen för att öka tryggheten för våra barn och unga. Tisdag – Stallarholmen

Under Trafikantveckan pågår även en intern kampanj för att medarbetare på Strängnäs kommun ska resa mer hälsosamt och hållbart. Vi vill uppmana företagen i kommunen att genomföra tävlingar med sina anställda också!
18 September
Färgglada cykelställ kommer att finnas utplacerade på knytpunkter i de olika kommundelarna under hela veckan, 16-22 september. Extra cykelparkeringar kommer att finnas på Trädgårdsgatan i Strängnäs.

I samarbete med polisen kommer polisens volontärer att stå i anslutning till skolor runt om i kommunen för att öka tryggheten för våra barn och unga. Onsdag - Mariefred.

Under Trafikantveckan pågår även en intern kampanj för att medarbetare på Strängnäs kommun ska resa mer hälsosamt och hållbart. Vi vill uppmana företagen i kommunen att genomföra tävlingar med sina anställda också!
19 September
Färgglada cykelställ kommer att finnas utplacerade på knytpunkter i de olika kommundelarna under hela veckan, 16-22 september. Extra cykelparkeringar kommer att finnas på Trädgårdsgatan i Strängnäs.

I samarbete med polisen kommer polisens volontärer att stå i anslutning till skolor runt om i kommunen för att öka tryggheten för våra barn och unga. Torsdag- Tosterö.

Under Trafikantveckan pågår även en intern kampanj för att medarbetare på Strängnäs kommun ska resa mer hälsosamt och hållbart. Vi vill uppmana företagen i kommunen att genomföra tävlingar med sina anställda också!
20 September
Färgglada cykelställ kommer att finnas utplacerade på knytpunkter i de olika kommundelarna under hela veckan, 16-22 september. Extra cykelparkeringar kommer att finnas på Trädgårdsgatan i Strängnäs.

I samarbete med polisen kommer polisens volontärer att stå i anslutning till skolor runt om i kommunen för att öka tryggheten för våra barn och unga. Fredag- Åkers styckebruk.

Under Trafikantveckan pågår även en intern kampanj för att medarbetare på Strängnäs kommun ska resa mer hälsosamt och hållbart. Vi vill uppmana företagen i kommunen att genomföra tävlingar med sina anställda också!
21 September
Färgglada cykelställ kommer att finnas utplacerade på knytpunkter i de olika kommundelarna under hela veckan, 16-22 september. Extra cykelparkeringar kommer att finnas på Trädgårdsgatan i Strängnäs.

Ett evenemang kommer att hållas på Gyllenhjelmstorget i Strängnäs lördagen den 21 september kl. 11.00 – 14.00. Polisvolontärer, kommunala tjänstemän och bilfirma kommer att finnas på plats.
Du kan prova på: elbil, elcykel och ställa frågor till oss på plats!
22 September
Färgglada cykelställ kommer att finnas utplacerade på knytpunkter i de olika kommundelarna under hela veckan, 16-22 september. Extra cykelparkeringar kommer att finnas på Trädgårdsgatan i Strängnäs.