Participants

Contact & Activities

Participating city

Gielniów
4.745 inhabitants

Local contact

ZS-P w Gielniowie, Gmina Gielniów
Aneta Raczyńska
Zespół Szkolno Przedszkolny w Gielniowie, ul Szkolna 5, 26-434 Gielniów
++48 661 093 820 , 48 672 00 15

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Tworzenie gazetek szkolnych o tematyce ETZT. Informacje promujące ETZT umieszczane na portalu społecznościowym facebook.
17 September
Pogadanka w klasach na temat ochrony środowiska i dbania o własne zdrowie. Wręczanie gadżetów odblaskowych.
18 September
Pieszy rajd w terenach leśnych pod hasłem "Dzień bez samochodu" połączony z obchodami bitwy Armii Krajowej pod Stefanowem. W rajdzie udział wezmą: władze samorządowe, pracownicy UG, uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły, mieszkańcy.
19 September
Zamień samochód na rower. "Przesiądź się i jedź" Rowerem do pracy i szkoły - ogłoszenie akcji, w której może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Gielniów. Sesja zdjęciowa dla rowerzystów.
20 September
Gry dydaktyczne - moja miejscowość wolna od smogu i zanieczyszczeń.