Participants

Contact & Activities

Participating city

Dolný Kubín ()
18.466 inhabitants

Local contact

Referát regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Vladimír Adamec
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
++421 917871541

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Cyklojazda po uliciach mesta „Kritická masa" od 17.00 hod.
17 September
Previerka bezbariérovosti verejných budov a prechodov pre chodcov „Turistika, alebo adrenalín na kolieskach?" v spolupráci so ZO SZTP
18 September
„Deň bicykla" na Hviezdoslavovom námestí od 10.00 hod.: ponuka elektrobicyklov, výstava fotografií z cyklovýletu po Južnej Amerike, jazda zručnosti žiakov na bicykli, kampaň Na bicykli do obchodu, kvízy a súťaže spojené s cyklistikou
19 September
„Veselý autobus" - žiaci základných umeleckých škôl spríjemnia jazdu v mestskej autobusovej doprave svojou hrou na hudobných nástrojoch
20 September
Sprievodné akcie Oravskej knižnice: kvízy, maľované čítanie a výtvarná tvorivá dielňa, informácie o zaujímavých miestach na Orave, všetko z pohľadu mladého cyklistu
21 September
24. septembra: akcia „Pohyb - investícia do seba, alebo Pohybom ku zdraviu" od 16.00 hod. peší výlet po meste, posúdenie bezpečnosti chodcov, o 18.00 hod. meranie základných zdravotných hodnôt zamestnancami RÚVZ a cvičenie pre verejnosť
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)