Participants

Contact & Activities

Participating city

Охрид ()
60000жители inhabitants

Local contact

Сектор за заштита на животната средина и управување со отпад
Havza Redzep Kakel
ул.Димитар Влахов бр.57 6000 Охрид
++389 046 262 492

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
„Порака на најмладите – да шетаме рака под рака“ ( децата од предшколска возраст ќе дефилираат по градските улици , при што за таа цел ќе биде затворен дел од ул.„Македонски Просветители“ од пресекот со ул.“Партизанска“ до пресекот со ул.„Коста Абраш“ , од 11 до 13 часот)
17 September
Промоција на проектот „Паркинзи за велосипеди“ кој се реализира во соработка со ЗЕЛС И ГИЗ при што на девет локации во општина Охрид ќе бидат поставени паркинзи за велосипеди
18 September
Промоција на„ Планот за одржлива урбана мобилност“ (ПОУМ за ГРАД Охрид ) што ќе се одржи во просторииите на општина Охрид
19 September
Реализација на проектот „Паркирај го автомобилот – прошетај со нас“, при што во зависнот од старосната граница до различни локации учесниците ќе се движат пешки
20 September
Реализација на проектот „Исклучи го моторот и вози велосипед“ – велосипедско дефиле кое ќе се одвива по улиците : Димитар Влахов, Кузман Јосифовски од пресекот со ул.Димитар Влахов до пресекот со ул.Партизанска , ул.Партизанска од пресекот со ул.Кузман Јосифовски до пресекот со ул.Јане Сандански и дел од ул.Јане Сандански од преселкот со Кеј МАКЕДОНИЈА , потоа од Кеј Македонија преку мостот Билјанини извори до плажа Амброзија и назад до ул.Асном , од ул Асном до бул.Туристичка и потоа по ул.Димитар Влахов до општинската зграда . Дефилето ќе се одржи од 11 до 12 часот. На крајот од дефилето следуваат награди за учесниците во настанот.
21 September
Реализација на проектот „Промени се – паркирај правилно и прописно“ , кој ќе се реализира во централното градско подрачје во период од 11 до 14 часот , при што на сите непрописно паркирани возила ќе се поделат флаери за опасностите што можат да бидат предизвикани од неправилно паркираните возилата како и попречувањето на движењето на децата , велосипедистите и лицата со хендикеп.
22 September
Реализација на проектот светски ден без автомобили , при што во поголемиот дел од денот, дел од сообраќајниците во централното градско подрачје целосно ќе бидат затворени за секаков вид на моторен сообраќај, паркинг просторите ќе бидат ослободени од парќирање на возила со што ќе се овозможи непречено движење на пешаци и велосипедости
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Traffic calming and access control scheme
  • New traffic regulations: traffic circulation and parking