Participants

Contact & Activities

Participating city

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
16.660 inhabitants

Local contact

Wójcik Wiesław
32-010 Luborzyca, ul. Jagiellońska 7
++48 664114086/ 12 387 22 62

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
W dniach 16 -22 września Gmina Kocmyrzów - Luborzyca zamierza promować działania na temat ETZT, zachęcać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, a w szczególności z nowo powstałych park&ride . Zaplanowano także zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców gminy wraz z konkursem pt. " Jak podróżować nie trując środowiska?" Pracownik urzędu Gminy odbędzie w tygodniu wizyty w przedszkolach w ramach których przeprowadzi pogadanki wraz z prezentacją multimedialna na temat ETZT, szkodliwości transportu dla środowiska i alternatywnych rozwiązań . W ramach tych działań dzieci stworzą prace pokazujące jak podróżować nie trując środowiska, za co zostaną nagrodzone gadżetami nadesłanymi z MI jak również zakupionymi przez Urząd Gminy. Dodatkowo podobne pogadanki z mieszkańcami na temat ochrony powietrza i ETZT odbędą się na terenie park&ride . W tym miejscu również będziemy obdarowywać podróżujących .
17 September
W dniach 16 -22 września Gmina Kocmyrzów - Luborzyca zamierza promować działania na temat ETZT, zachęcać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, a w szczególności z nowo powstałych park&ride . Zaplanowano także zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców gminy wraz z konkursem pt. " Jak podróżować nie trując środowiska?" Pracownik urzędu Gminy odbędzie w tygodniu wizyty w przedszkolach w ramach których przeprowadzi pogadanki wraz z prezentacją multimedialna na temat ETZT, szkodliwości transportu dla środowiska i alternatywnych rozwiązań . W ramach tych działań dzieci stworzą prace pokazujące jak podróżować nie trując środowiska, za co zostaną nagrodzone gadżetami nadesłanymi z MI jak również zakupionymi przez Urząd Gminy. Dodatkowo podobne pogadanki z mieszkańcami na temat ochrony powietrza i ETZT odbędą się na terenie park&ride . W tym miejscu również będziemy obdarowywać podróżujących .
18 September
W dniach 16 -22 września Gmina Kocmyrzów - Luborzyca zamierza promować działania na temat ETZT, zachęcać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, a w szczególności z nowo powstałych park&ride . Zaplanowano także zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców gminy wraz z konkursem pt. " Jak podróżować nie trując środowiska?" Pracownik urzędu Gminy odbędzie w tygodniu wizyty w przedszkolach w ramach których przeprowadzi pogadanki wraz z prezentacją multimedialna na temat ETZT, szkodliwości transportu dla środowiska i alternatywnych rozwiązań . W ramach tych działań dzieci stworzą prace pokazujące jak podróżować nie trując środowiska, za co zostaną nagrodzone gadżetami nadesłanymi z MI jak również zakupionymi przez Urząd Gminy. Dodatkowo podobne pogadanki z mieszkańcami na temat ochrony powietrza i ETZT odbędą się na terenie park&ride . W tym miejscu również będziemy obdarowywać podróżujących .
19 September
W dniach 16 -22 września Gmina Kocmyrzów - Luborzyca zamierza promować działania na temat ETZT, zachęcać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, a w szczególności z nowo powstałych park&ride . Zaplanowano także zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców gminy wraz z konkursem pt. " Jak podróżować nie trując środowiska?" Pracownik urzędu Gminy odbędzie w tygodniu wizyty w przedszkolach w ramach których przeprowadzi pogadanki wraz z prezentacją multimedialna na temat ETZT, szkodliwości transportu dla środowiska i alternatywnych rozwiązań . W ramach tych działań dzieci stworzą prace pokazujące jak podróżować nie trując środowiska, za co zostaną nagrodzone gadżetami nadesłanymi z MI jak również zakupionymi przez Urząd Gminy. Dodatkowo podobne pogadanki z mieszkańcami na temat ochrony powietrza i ETZT odbędą się na terenie park&ride . W tym miejscu również będziemy obdarowywać podróżujących .
20 September
W dniach 16 -22 września Gmina Kocmyrzów - Luborzyca zamierza promować działania na temat ETZT, zachęcać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, a w szczególności z nowo powstałych park&ride . Zaplanowano także zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców gminy wraz z konkursem pt. " Jak podróżować nie trując środowiska?" Pracownik urzędu Gminy odbędzie w tygodniu wizyty w przedszkolach w ramach których przeprowadzi pogadanki wraz z prezentacją multimedialna na temat ETZT, szkodliwości transportu dla środowiska i alternatywnych rozwiązań . W ramach tych działań dzieci stworzą prace pokazujące jak podróżować nie trując środowiska, za co zostaną nagrodzone gadżetami nadesłanymi z MI jak również zakupionymi przez Urząd Gminy. Dodatkowo podobne pogadanki z mieszkańcami na temat ochrony powietrza i ETZT odbędą się na terenie park&ride . W tym miejscu również będziemy obdarowywać podróżujących .
22 September
W tym dniu dodatkowo zorganizowana zostanie na terenie gminy DARMOWA KOMUNIKACJA MIEJSKA, do skorzystania z której będziemy zachęcać mieszkańców wcześniej poprzez komunikaty tradycyjne i media społecznościowe.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
W tym dniu zorganizowana zostanie na terenie gminy DARMOWA KOMUNIKACJA MIEJSKA, do skorzystania z której będziemy zachęcać mieszkańców wcześniej poprzez komunikaty tradycyjne i media społecznościowe. Dodatkowo na terenie park&ride zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna z mieszkańcami i użytkownikami park &ride na temat ochrony powietrza i ETZT . W tym miejscu również będziemy obdarowywać podróżujących gadżetami przekazanymi przez MI.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: Budowa stojaków na rowery wraz z budową park&ride w miejscowości Kocmyrzów, Łuczyce, Baranówce.
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
 • Other: Wybudowanie chodnika w Dojazdowie, Kocmyrzowie, Łuczycach. Wykonano i oddano do użytkowania deptak wraz z ścieżką edukacyjną przy stawie w Baranówce i Kocmyrzowie.
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Other: W aglomeracji Krakowskiej w skład której wchodzi Gmina Kocmyrzów - Luborzyca zakupiono autobusy hybrydowe .
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Create park and ride stations
 • Other: W ramach ograniczenia prędkości w pobliżu placówek edukacyjnych prowadzona jest corocznie akcja ZWALNIAM PRZY SZKOLE wraz z Komendą Policji. Na terenie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca wybudowano i oddano
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Other: W ramach działań Aglomeracji Krakowskiej, w skład której wchodzi Gmina Kocmyrzów - Luborzyca w trakcie opracowania są plany podróży dla pracowników.