Participating towns and cities

Czech RepublicChrudim, Czech Republic

Website:
Population:
22.500 inhabitants
Department:
Healthy Cities Office
Contact:
Šárka Trunečková
Resselovo Nám. 77
537 16 Chrudim
(++420) 469 657 100

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Chrudim organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
beseda se strážníky Městské policie se žáky prvního stupně ZŠ
17 September
Úterý 17. září 2019 od 9:00 do11:00 - dopravní akce v MŠ Strojařů „Na červenou stůj“ zaměřena na zásady bezpečného přecházení a pohybu na silnici, používání cyklistické helmy a reflexních materiálů, ale i základy ošetření drobných poranění (ve spolupráci s Městskou policií, Policií ČR, Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim a ČČK).

Kolo pro Afriku od 12:30 – 18:00 hodin na Resselově náměstí
Vzpomenete si, kdy jste úplně poprvé šlápli do pedálů svého prvního kola? A dovedete si představit, co všechno přinese darované jízdní kolo dětem v Africe? Třeba jejich první cestu za vzděláním. Vámi darovaná kola tak podpoří rozvoj celkové gramotnosti dětí v Gambii, následně lepší možnost jejich pracovního uplatnění a zvýšení jejich občanského statusu. Budeme se těšit na kola, i poškozená, cyklo nářadí, přilby, reflexní vesty, náhradní díly apod.
18 September
Středa 18. září - Přírodovědné rozjímání a putování Městským parkem s Tiborem Schwarzem. Sraz v 9:00 hodin v Městském parku před č.p. 274. Přijďte poznávat přírodu babího léta. V závěru se účastníci přesunou, (i v případě deště), do prostor Denního stacionáře Pohoda, kde bude připraveno promítání tajuplné scenerie z cest do lesů, luk, vod a strání z cestování naší přírodou.

Odpoledne od 16:00 do cca 18:30 hodin na dopravním hřišti v Městském parku je připravena akce „Na kolo jen s přilbou“. Vstupenkou bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton. Proběhne slosování o drobné ceny. Pro děti i pro rodiče budou připravena stanoviště partnerů: Besip, Městské policie, PČR, ČČK apod. Akce se bude konat pouze v případě příznivého počasí.
19 September
Čtvrtek 19. září - program u MŠ Dr. Malíka „Tady bydlí děti“ zaměřený na prevenci úrazů u dětí v roli chodce, cyklisty, bezpečná cesta do školy, ošetření drobných poranění a poskytování první pomoci apod. (ve spolupráci s Městskou policií, Policií ČR, Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim, ČČK)
20 September
Pátek 20. září – kontroly mladých cyklistů u základních škol strážníky Městské policie zaměřené na vybavení kola a používání cyklistické helmy a reflexních materiálů
21 September
Sobota 21. září – výšlap KČT - Heřmanův Městec - Chrudim, odjezd v 7:33 hodin z autobusového nádraží
22 September
Den bez aut 2019 – 22. září - společnost Arriva Východní Čechy, a. s. připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma.

Permanent measures Permanent measures

Chrudim implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets planned
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc) planned
Traffic calming and access control scheme
Create park and ride stations planned
New forms of vehicle use and ownership
Charging points for electric vehicles planned
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns

Car-free day Car-free day

Chrudim carries out a Car-Free Day 2019 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.