Participants

Contact & Activities

Participating city

Gmina Żegocina
5.510 inhabitants

Local contact

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Kamila Mirowska
Żegocina 378
32-731 Żegocina
++48 146132035

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Warsztaty tematyczne
17 September
Rajd rowerowy i wspólne zdjęcie rowerzystów.
18 September
Konkurs plastyczny dla dzieci.
19 September
Piknik edukacyjny.
20 September
Ankieta wśród mieszkańców.
21 September
Konkurs w mediach społecznościowych.
22 September
Spotkanie podsumowujące działania.