Participating towns and cities

Norway Krødsherad (Krodsherad) , Norway

Population:
2.220 inhabitants
Department:
social and business development
Contact:
Ellen Anne Bye
Ringnesveien 10
3536 Krødsherad
(++47) 48959487
Krødsherad (Krodsherad) already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Krødsherad (Krodsherad) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
Sykkel dag på Krøderen skole, særlig fokus 5-7. klasse
Oppstartsmøte Grønn mobilitet, hvordan tilrettelegge for bilfri ferdsel på fjell, fjord og imellom reiselivsområdene på Norefjell
19 September
Hjemmesykepleien bruker el-sykler i kommunesentrene. Dette for å unngå småkjøring med bil
21 September
Norefjellmarsjen et trimarrangement for hele familien arrangert av Krødsherad IL. Løypa går i fantastiske omgivelser med utsikt over hele Østlandet. Det er mat og drikkestasjoner underveis og fokus er trivsel.