Participating towns and cities

PolandOstrołęka, Poland

Website:
Population:
49.678 inhabitants
Department:
Wydział Działalności Gospodarczej
Contact:
Ewa Tomaszewska
Urząd Miasta Ostrołęki
plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(++48) 29 765 43 38
Ostrołęka already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Ostrołęka organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
Promocja ETZT na stronie internetowej, portalach społecznościowych, poprzez ekspozycję plakatów i kolportaż ulotek.
19 September
Przeprowadzenie akcji promocyjnej z uczniami ze szkoły podstawowej.
22 September
Kolportaż ulotek zachęcających do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Permanent measures Permanent measures

Ostrołęka implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Develop public bicycle hiring and sharing systems

Car-free day Car-free day

Ostrołęka carries out a Car-Free Day 2019 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.