Participating towns and cities

SlovakiaPoprad, Slovakia

Population:
50.149 inhabitants
Department:
Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta
Contact:
Mgr. Monika Balážová
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
05842
(++421) 52 788 3557
Poprad already registered 11x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Poprad organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
MHD zadarmo, Školský "pešivláčik"
17 September
Školský "pešivláčik"
18 September
Verejné bicykle ANTIK zadarmo na 5 hodín jazdy, Školský "pešivláčik"
19 September
Školský "pešivláčik"
20 September
Školský "pešivláčik"