Participants

Contact & Activities

Participating city

Gmina Stare Babice
17.370 inhabitants

Local contact

Referat Rozwoju iPromocji Gminy
Beata Tuzimek
Ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
++48 22- 752 90 83

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
akcja promocyjna w lokalnych mediach (Gazeta Babicka, strona internetowa, Facebook, newsletter)
17 September
akcja promocyjna w lokalnych mediach
18 September
akcja promocyjna w lokalnych mediach
19 September
akcja promocyjna w lokalnych mediach
20 September
akcja promocyjna w lokalnych mediach
21 September
rajd rowerowy
22 September
akcja promocyjna w lokalnych mediach
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Obchody Dnia bez samochodu odbędą się w formie objęcia gminy 22 września bezpłatną komunikacją ZTM w porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
  • Other: Ścieżka i parking rowerowy na 40 miejsc z wiatą i MOR miejscem obsługi rowerów w Starych Babicach - termin zakończenia budowy czerwiec 2019
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Create park and ride stations
Accessibilities
  • Create wheelchair ramps
  • Other: winda zewnętrzna prze ejściu do Klubu mieszkańca na Polnej 40 w Starych Babicach
Mobility management
  • Adoption of school travel plans
  • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
  • Other: Powołanie międzysektorowego Zespołu ds. poprawy transportu publicznego w gminie Stare Babice, Zarządzenie Wójta 54/ 2019 z dn 4 marca , opracowano i zorganizowano transport zbiorowy dowozu dzie