Participating towns and cities

Luxembourg Luerenzweiler (Lorentzweiler) , Luxembourg

Population:
3.800 inhabitants
Contact:
Marguy Kirsch
2449 Lorentzweiler
2449 Luerenzweiler
Luerenzweiler (Lorentzweiler) already registered 15x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2003 2002

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Luerenzweiler (Lorentzweiler) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
15.09.
"Garage Sale" (Garagefloumaart) an der Gemeng Luerenzweiler, 15.00-18.00h, 25 Bierger maachen hir Garagen op a verkafen Saachen, déi si net méi brauchen.
16.09.-22.09. E spezielle Vëlo fir eis Gemeng (verschidde flott dekoréiert Vëlo'en ginn an der Gemeng opgeriicht)
19 September
Meet and Greet op der Vëlospiste tëscht Hielem a Luerenzweiler
Klimateam offréiert frësche Viz an informéiert iwwert Fairtrade Produit'en
16.00-18.00h
21 September
Tour du Duerf, Mam Vëlo duerch eis Gemeng, Mat Kaffi a Croissant gestäerkt, maache mir eis op en Tour duerch eis Dierfer
RdV 9.30h bei der Gemeng. Retour géint 11.00h

Permanent measures Permanent measures

Luerenzweiler (Lorentzweiler) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc) planned
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc) planned
Accessibilities
Create the tactile pavements
Create wheelchair ramps
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places