Participating towns and cities

LuxembourgSchieren, Luxembourg

Population:
2.036 inhabitants
Department:
Commission de la mobilité
Contact:
Camille Pletschette
90, rte de Luxembourg
9125 Schieren
(++352) 81266850
Schieren already registered 7x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2018 2010 2009 2008 2007 2006

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Schieren organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
Aktioun Kilometerschlaang an der Grondschoul während der ganzer Woch, d'Schoulkanner déi zu Fouss oder mam Velo an d'Schoul kommen kréien dës verrechent.
16. - 22.09. Sentier Adrien Ries Spadséierwee vum Dag an de Gemengen Colmer-Bierg, Schieren, Ettelbréck, Bettenduerf, Dikrich a Bettenduerf
17 September
Lokalaktivitéit an der Gemeng Schieren r.v um 18h30 an der rue du Moulin, d'Wanderer an d'Nordic-Walker ginn eng Rondonnée vun 8 km, d'Velosfuerer fueren eng Stréck um PC 15 a Richtung Miersch oder Dikrich.
18 September
Myenergy um 19:00 Auer Themenowend an der Primärschoul zu Dikrich
20 September
Konferenz Fortbewegung & Fortschrëtt IV vu 9h30 - 13h00 am European convention Center
21 September
Autofräien Dag den CR 345 vun Ettelbréck op Welsduerf ass deen Dag fir den Individualverkéier zou.

Permanent measures Permanent measures

Schieren implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Aweiung vun der M-Box um Schierener Halt an der Chargy-statioun bei der Gemeng
Public transport services
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
New forms of vehicle use and ownership
Charging points for electric vehicles

Car-free day Car-free day

Schieren carries out a Car-Free Day 2019 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
den CR 345 vun Ettelbréck op Welsduerf gëtt deen Dag fir den individualverkéier zou gemaach.