Participants

Contact & Activities

Participating city

Lewin Brzeski
5.579 inhabitants

Local contact

Oświaty i Spraw Społecznych
Alicja Brychcy
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 26
49-340 Lewin Brzeski
++48 774246636

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
21 September
Rajd rowerowy po Gminie Lewin Brzeski