Participants

Contact & Activities

Participating city

Torsås
7.000 inhabitants

Local contact

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sattar Zad
Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås
++46 486 331 90

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Cykel tipspromenad
17 September
Cykel tipspromenad
18 September
Cykel tipspromenad, dela ut goodie bag till cyklister och frukt till pendlare med buss
19 September
Cykel tipspromenad
20 September
Cykel tipspromenad, utställning av olika miljöbilar framför kommunhuset
21 September
Cykel tipspromenad
22 September
Cykel tipspromenad