Participants

Contact & Activities

Participating city

Hjo
9.072 inhabitants

Local contact

Kommunledningskontoret
Annica Carter
Hjo kommun
544 81 Hjo
++46 50335236

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Kommunen går ut med information på hemsida och sociala medier om Europeiska trafikantveckan och kopplar detta till Månadens Miljötips som är att cykla/gå mer. Kommunen lanserar en kort enkät där medborgarna kan tycka till om vad de upplever som det främsta hindret för att välja cykeln idag. Är det cykelparkeringar, cykelvägar, väderskydd eller något annat som behövs för att öka cyklandet? Detta kommer sedan utgöra underlag för beslut om fasta åtgärder. Enkäten ligger öppen under hela trafikantveckan.
18 September
Någon gång under veckan kommer hållbarhetsstrategen finnas på plats ute på stan för att i mötet med Hjoborna få svar på frågorna om cykling (se ovan). Det kommer också finnas möjlighet att prova på elcykel för den som önskar.
20 September
Trafikdagen för 5-åringar genomförs på Stora Torget. Dagen kommer att innehålla en blandning av information om trafik och miljö. Vi kommer att göra en cykelbana för trehjulingar runt torget, varva cykling med information samt bjuda på lite fika. Polisen och Räddningstjänsten kommer även att bli inbjudna. Dagen kan komma att genomföras på annan dag efter besked från förskolan